Skip to main content

Vízie seniorov

Vízie seniorov
Vďaka našim životným skúsenostiam, vieme čo potrebujeme. Preto sme sa rozhodli dňa 28.7.2020 napísať otvorený list predsedovi Prešovského samosprávneho kraja p. PaeDr. Milanovi Majerskému PhD. s prosbou o podporu projektu pre Dom sv. Kozmu a Damiána pod názvom: „Seniori vedia, čo potrebujú“. Odpoveď nedala na seba dlho čakať a z kancelárie predsedu PSK nám prišla odpoveď, že sa našou žiadosťou budú zaoberať. Veríme, že aj naša iniciatíva aktívnych občanov-seniorov nakoniec prispela k pozitívnemu výsledku a čiastočnej podpore nášho projektu.
Ďalším podnetným dňom bol 21. august 2020, kde sme počas posedenia v seniorparku uvažovali nad návrhom, ako sa zapojiť do Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2021-2023. Spoločne sme tvorili vízie na ďalšie obdobie. My seniori sme sa zamýšľali nad aktuálnymi potrebami nášho zariadenia. Naše vízie zahŕňali viaceré návrhy. Zhodnotili sme situáciu, ktorá je, a čo by sa dalo ešte zrealizovať. Situácia s Covidom nám ukázala, čo by sa zišlo dobudovať a viaceré iné vylepšenia. Veríme, že nájdeme podporu cez rôzne projekty a granty pre realizáciu týchto našich vízií v rámci komunitného plánu Mesta Prešov. Naše spísané návrhy sme odoslali 21.8.2020 emailovou poštou na Mesto Prešov. Naše iniciatívy sme konzultovali s viacerými dobrovoľníkmi-študentmi, ktorí aj počas koronarízy sú s nami v spojení cez video hovory a telefonické spojenie. Sme presvedčení, že aj naša iniciatíva v komunikácii so samosprávami prispeje k lepšej životnej úrovni nás seniorov a k tvorbe prostredia pripomínajúceho domov.
Seniori z Domu sv. Kozmu a Damiána
Táto aktivita sa uskutočnila vďaka projektu „Energia mladých a skúsenosti šedín“ v spolupráci viacerých subjektov, a to: Active Citizens Fund – Slovakia, o.z. LÁSKAVÉ RUKY, seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána a študentov z rôznych stredných a vysokých škôl.