SSNPM

Vízie seniorov

Vízie seniorov
Vďaka našim životným skúsenostiam, vieme čo potrebujeme. Preto sme sa rozhodli dňa 28.7.2020 napísať otvorený list predsedovi Prešovského samosprávneho kraja p. PaeDr. Milanovi Majerskému PhD. s prosbou o podporu projektu pre Dom sv. Kozmu a Damiána pod názvom: „Seniori vedia, čo potrebujú“. Odpoveď nedala na seba dlho čakať a z kancelárie predsedu PSK nám prišla odpoveď, že sa našou žiadosťou budú zaoberať. Veríme, že aj naša iniciatíva aktívnych občanov-seniorov nakoniec prispela k pozitívnemu výsledku a čiastočnej podpore nášho projektu.
Ďalším podnetným dňom bol 21. august 2020, kde sme počas posedenia v seniorparku uvažovali nad návrhom, ako sa zapojiť do Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2021-2023. Spoločne sme tvorili vízie na ďalšie obdobie. My seniori sme sa zamýšľali nad aktuálnymi potrebami nášho zariadenia. Naše vízie zahŕňali viaceré návrhy. Zhodnotili sme situáciu, ktorá je, a čo by sa dalo ešte zrealizovať. Situácia s Covidom nám ukázala, čo by sa zišlo dobudovať a viaceré iné vylepšenia. Veríme, že nájdeme podporu cez rôzne projekty a granty pre realizáciu týchto našich vízií v rámci komunitného plánu Mesta Prešov. Naše spísané návrhy sme odoslali 21.8.2020 emailovou poštou na Mesto Prešov. Naše iniciatívy sme konzultovali s viacerými dobrovoľníkmi-študentmi, ktorí aj počas koronarízy sú s nami v spojení cez video hovory a telefonické spojenie. Sme presvedčení, že aj naša iniciatíva v komunikácii so samosprávami prispeje k lepšej životnej úrovni nás seniorov a k tvorbe prostredia pripomínajúceho domov.
Seniori z Domu sv. Kozmu a Damiána
Táto aktivita sa uskutočnila vďaka projektu „Energia mladých a skúsenosti šedín“ v spolupráci viacerých subjektov, a to: Active Citizens Fund – Slovakia, o.z. LÁSKAVÉ RUKY, seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána a študentov z rôznych stredných a vysokých škôl.