SSNPM

Vianoce v srdci

S radostným srdcom a prianím požehnaných dní Vianoc sme 19. decembra 2019 v CMŠ bl. Tarzície v Trenčíne oslávili príchod Ježiška na svet piesňami, tancom a vinšami. CHRISTOS RAŽDAJETSJA!
text, foto: Benjamína Ondovčáková