SSNPM

Triedny výlet v Bratislave

Študenti gréckokatolického gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom strávili svoj školský výlet v hlavnom meste. Stredoškolské štúdia sú aj časom na spoznávanie seba a hodnôt v nás. ( text/foto: sr. Antónia)