SSNPM

Trenčiansky Grekoples

Aj tohtoročný trenčiansky Grekoples, ktorý sa konal v sobotu 18. januára 2020, bol plný zábavy, detskej radosti a zážitkov. Do neskorej noci sme šantili za účasti mnohých detí, rodičov a priateľov CMŠ bl. Tarzície, spolu s farským spoločenstvom v Trenčíne.