SSNPM

Sviatok prepodobnej matky Jozafaty v Trenčíne

20. 11. 2015 slávili sviatok prepodobnej matky Jozafaty aj sestry v komunite v Trenčíne. Svätú liturgiu slávil o. Igor Cingeľ. Po svätej liturgii sa modlili moleben k prepodobnej matke Jozafate. V priestoroch jedálne cirkevnej materskej školy spolu s farníkmi prežívali spoločné a radostné agápe.