SSNPM

Sviatok blaženej mučenice Tarzície

27. júna 2017 sme v Cirkevnej materskej škole bl. Tarzície v Trenčíne oslavovali patrónku, bl. mučenicu Tarzíciu. Sv. liturgiu slávil vladyka Peter Rusnák spolu so svojou kúriou, ktorý nám pripomenul, čo je pravou podstatou kresťanstva – tak, ako je nanič vybitý mobil, tak je nanič aj kresťanstvo bez osobného vzťahu s Bohom, Sv. Ducha a jeho skutkov. Pekné spoločenstvo sme zdieľali aj pri agapé, plného vzájomnej srdečnosti a radosti.