SSNPM

Sviatky Paschy slávené s rodinami z Ukrajiny

Sviatky Paschy slávené s rodinami z Ukrajiny
Christos Voskrese! Voistinu Voskrese!
Veľké  tajomstvo vzkriesenia sme toho roku v kláštore zasvätenom zoslaniu Svätého Ducha v Prešove, prežívali v kruhu priateľov z Ukrajiny, ktorí s nami zdieľali spoločný veľkonočný stôl. Nedeľu Paschy sme začali modlitbou nadhrobnej polnočnice a utierne vzkriesenia v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Nasledovalo spoločné sledovanie priameho prenosu Urbi et orbi z Ríma s požehnaním  Svätého Otca. K slávnostnému stolu s posvätenými pokrmami sme si zasadli spolu so štyrmi rodinami z Ukrajiny, ktoré vojnové udalosti vyhnali z ich domovov. Spoločné a radostné Chistos Voskrese sme si zaspievali slovensky, cirkevnoslovansky aj ukrajinsky. Džavot detí pri hre v záhrade nám spríjemňoval spoločne strávené chvíle.  Na Veľkonočný pondelok sa s. provinciálna Emanuela SNPM vybrala za dvoma rodinami z Charkova, ktoré bývajú v našom kláštore sestier služobníc NPM na Hlavnej 112 v Gelnici.  Žienky napiekli pasku a veľkonočný koláč podľa vlastných tradičných receptov. Pri spoločnom stole si zaspievali, porovnávali slovenské a ukrajinské veľkonočné tradície i spomenuli na ich najdrahších, ktorí sú doma v ťažkých podmienkach. S nádejou do budúcna sa modlíme za pokoj a mier na Ukrajine a ich skorý návrat domov.  Christos Voskrese!