SSNPM

Stretnutie zasvätených Košickej eparchie

V Bazilike minor v Michalovciach sa na februárovej fatimskej sobote zúčastnili zasvätené osoby rehoľných komunít na území Košickej eparchie a následne sa stretli s miestnym košickým eparchom vladykom Milanom Chauturom CSsR. Program začal modlitbou posvätného ruženca, ktorý viedli Sestry služobnice z Michaloviec. Nasledovala modlitba tretej hodinky a po nej prednáška, ktorú pripravila a predniesla sestra Naukracia Zavacká OSBM, nová viceprovinciálna predstavená Sestier Rádu sv. Bazila Veľkého. Archijerejskej svätej liturgii predsedal vladyka Milan, ktorý v homílii podotkol, že zasvätenosť nie je len otázkou vonkajšieho vzhľadu, ale predovšetkým úplné vloženie sa do toho, čo človek žije, a následne pripomenul, že rehoľník musí sústrediť svoj život na to, čo sľuboval. Po obede nasledovalo stretnutie vladyku Milana so zasvätenými osobami. Na tomto stretnutí zaznelo svedectvo o. Pimena Medviďa, ktorý predstavil mníšsky spôsob života. Pripomenul, že dôležitými prvkami mníšskeho života je spoločná modlitba a spoločná trapéza, čiže spoločne stolovanie. Vladimír Seman, televízny producent, moderátor, režisér a publicista, predstavil dokumentárny film o živote o. Jána Ivana Mastiliaka CSsR, ktorý bol následne premietnutý. Nasledoval priestor na osobné podelenie sa o dojmy z tohto dokumentu alebo na výpovede a svedectvá tých, ktorí o. Ivana poznali osobne. Po krátkej prestávke dostali priestor niektorí rehoľníci, aby predstavili svoje komunity a ich plány do budúcna. Priestor medzi inými dostali aj Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie, ktoré v tomto roku oslavujú 125-te výročie vzniku svojej kongregácie. Stretnutie zasvätených osôb s vladykom Milanom sa zavŕšilo modlitbou molebenu k bl. Dominikovi Metodovi Trčkovi CSsR v bazilike. /zdroj: www.bazilikaredemptoristi.sk/