SSNPM

Stretnutie s arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom, SJ

V nedeľu 4. októbra 2020 slávil arcibiskup a metropolita Ján Babjak, SJ, s otcom Antonom Mojžišom v kaplnke sestier služobníc na Sázavského ulici v Prešove svätú liturgiu, na ktorej sa okrem sestier miestnej komunity zúčastnila aj provinciálna predstavená Emanuela Mária Rindošová so sestrami z provinciálneho domu. Pri tejto príležitosti vladyka Ján osobne zablahoželal novozvolenej provinciálnej predstavenej a zaželal jej hojnosť Božích milostí, veľa síl do novej služby a dobrú spoluprácu nielen s novou radou, ale aj so všetkými sestrami v provincii. Po svätej liturgii strávil vladyka v radostnom a družnom rozhovore počas agapé so sestrami ešte krátky, ale pre všetkých o to vzácnejší čas.
Text: sr. Romana Rusnáčková
Foto: sr. Martina Kociková