SSNPM

Stretnutie rodín v Košiciach

V Košiciach máme pravidelne raz do mesiaca stretnutie rodín z farnosti.Tento piatok 18.11. 2016 sme mali stretnutie v pastoračnom centre. Otec Pavol má na starosti rodičov, o.Tomáš mládež a s. Jozafata deti. Na začiatku stretnutia sme si s deťmi prečítali úryvok z písma o zázračnom rybolove a potom sme vyrábali rybičky. Pripomenuli sme si, že aj my máme byť rybári ako boli apoštoli. Máme „chytať“ ľudí svojim príkladom. Na budúce stretnutie boli deti vyzvané k tomu, aby si priniesli aj svojho kamaráta. (sr. Jozafata)