SSNPM

Slávnosť bl. Tarzície v Trenčíne

27. jún 2019 bol už tradične oslavou patrónky škôlky bl. Tarzície v Trenčíne. Slávnostnú sv. liturgiu slávil vladyka P. Rusnák spolu s kňazmi bratislavskej eparchie. Pri hojnej účasti detí, ich rodičov a hostí sme ďakovali za prežitý školský rok 2018/19. Agapé nám spestrilo pečené prasiatko, ktoré nám dodalo energiu k šanteniu až do večerných hodín. Celé popoludnie sme prežili v príjemnej rodinnej atmosfére. Deti k tomuto sviatku dostali ešte jeden nezvyčajný dar – dopravné ihrisko, za ktorého realizáciu patrí vďaka firme GETOS.