SSNPM

Sláve Tebe Bože náš, sláva Tebe

Sláve Tebe Bože náš, sláva Tebe
S vďačnosťou v srdci Bohu za jeho milosti a dar nového prešovského arcibiskupa a metropolitu sme sa v modlitbe i v službe pripravovali na deň chirotónie. Privítali sme v našom kláštore viacero milých návštev. Dňa 25.januára k nám zavítal vladyka Hlib Lončina z Paríža. Ďalej svojou prítomnosťou nás povzbudila matka generálna Sofia Lebedowicz z Ríma a tiež členka generálnej rady sr. Petra Sičáková. V piatok 26.1.2024 k nám pricestovali sestry z Ukrajinskej provincie sr. Christofora, provinciálna predstavená a sr. Jaroslava, predstavená komunity SSNPM vo Ľvove, a tiež sestry z poľskej provincie na čele s provinciálnou predstavenou sr. Magdalénou a sr. Danielou. Dňa 27. januára 2024 sme sa sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie z Ríma, Ukrajiny, Poľska a Slovenska pripojili ku modliacemu kléru i Božiemu ľudu v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Prešove, kde sa konala biskupská chirotónia nového prešovského arcibiskupa a metropolitu Gréckokatolíckej cirkvi Jonáša Jozefa Maxima. Po ukončení slávnosti sme sa mali možnosť počas agape, na krátko stretnúť s vladykom arcibiskupom-metropolitom Jonášom. 28. január 2024 sme sa ráno rozlúčili s Matkou generálnou Sofiou a deň sa ďalej niesol v slávnostnej atmosfére archijerejskej sv. Liturgie v katedrále sv. Jána Krstiteľa a milej  návštevy sestier redemptoristiek z Nemecka a Ukrajiny v našom kláštore
Sláve Tebe Bože náš, sláva Tebe za tieto uplynulé dni plné milostí…
 
Sr. Emanuela SNPM