SSNPM

Seminár o rozlišovaní povolania v Modrej

Dňa 14. – 16. Júna sa v Modrej v zariadení Harmónia konal seminár o Rozlišovaní povolania. Na tomto seminári nás sr. Pina Del Core / FMA z Talianska /  oboznamovala o rôznych usmerneniach a kritériách uskutočňovania povolaní. Cez živé prednášky a diskusie sme sa dozvedeli ako správne chápať rozlišovanie, ktoré sa vníma ako „ technika pomoci, v ktorej ide o rozlíšenie“ zamerané na nejakú voľbu alebo životné situácie. Posledná prednáška bola venovaná službe doprevádzaniu. Na tomto seminári sa zúčastnilo 60 rehoľných sestier z rôznych reholí. Z našej kongregácii sa zúčastnila sr. Petra Eva Sičáková prov. Predstavená a sr. Simeona Monika Ferková.