SSNPM

Rekonštrukcia CMŠ sestry Jozafáty z dôvodu vytvorenia školskej výdajnej jedálneRealizácia projektu s názvom : Rekonštrukcia CMŠ sestry Jozafáty z dôvodu vytvorenia školskej výdajnej jedálne
 
Naša CMŠ sestry Jozafáty sa nachádza v obci Ľutina, priamo v srdci pútnického miesta, ktoré leží odľahlo od miest a hlavnej cesty. Je na prízemí budovy patriacej kongregácii sestier služobníc NPM, ktorá je naším zriaďovateľom a ktorej sestry u nás tiež pracujú. CMŠ má povolenú kapacitu 24 detí. Prioritným cieľom projektu je rekonštrukciou skvalitniť prevádzkové podmienky (budova bola vybudovaná v roku 1943), a tým aj výchovno-vzdelávací proces detí v CMŠ sestry Jozafáty.
 
Náčrt krokov realizovaného  projektu
– Spojenie triedy a terajšej jedálne prebúraním steny, zväčšenie priestorov herne a spálne. Vytvorenie nových dverí do herne, spálne jedálne, ktoré budú slúžiť aj ako bezpečnostné únikové východy.
– Vybúranie tepelne a izolačne nevyhovujúcich podláh na celej ploche herne a spálne. Vytvorenie hydroizolácie a nivelačných poterov v herni a spálni. Inštalácia drevenej termoizolačnej podlahy.
– Vytvorenie novej zväčšenej kúpeľne s 5 detskými WC a 5 umývadlami, prebúraním  starých priečok a vystavaním 3 nových.
– Spojenie triedy a terajšej jedálne prebúraním steny.
– Predelenie terajšej kuchyne na menšiu výdajňu jedál a školskú jedáleň.
– Vybavenie výdajnej školskej jedálne  potrebnými elektro – spotrebičmi, zariadením a nábytkom.
– Vybudovanie samostatného priameho vchodu zo zadnej strany budovy do výdajne jedál pre privážanie stravy,  vytvorenie skladu a šatne pre personál jedálne z pôvodnej lodžie.
– Vytvorenie úplne nového samostatného WC pre pedagogický  personál a personál výdajnej školskej jedálne.
– Inštalácia nových elektrických obvodov a elektroinštalácie, svietidiel, zástrčiek, spínačov.
– Inštalácia sanity. Inštalácia časti kúrenia do rekonštruovaných priestorov.
– Maľovanie rekonštruovaných priestorov.
 
Zútulnenie a modernizácia prostredia CMŠ patrí k dlhodobým cieľom a niektoré aktivity budú splnené v roku 2022 a v nasledujúcich rokoch, zoradené podľa priorít.
Splneným prioritným cieľom projektu je zväčšenie vnútorných priestorov s efektívnou zmenou dispozície jednotlivých miestností a zároveň modernizácia zariadenia v prospech zlepšenia každodenného výchovno-vzdelávacieho procesu, v prospech našich detí.  Pozdvihnutie našej CMŠ a jej poslania v očiach verejnosti a hlavne rodičov, ktorí nám dennodenne zverujú do opatery svoje deti.
Výsledky sú viditeľné  v pozitívnych vyjadreniach detí, ich rodinných príslušníkov a schválenie prevádzky Výdajnej školskej jedálne  cez ministerstvo školstva VVaŠ  Slovenskej republiky.
Mgr. Elena Marhevková, riaditeľka CMŠ sestry Jozafaty
Tento projekt bol realizovaný vďaka viacerým cirkevným nadáciám a dobrodincom zo zahraničia aj Slovenska, ktorým sme veľmi vďační za ich štedré srdcia a podporu výchovy a vzdelávania našich detí. Zvlášť ďakujeme za finančnú podporu:
–       The USCCB funds – United States Conference of Catholics Bishops / Office Aid the Catholich Church in Central and Eastern Europe
–       Catholic Bishop ISLAND
–       Kath. St. Antonius Kirche, Via da la Staziun 18,7505 Celerina, Switzerland
–       First Catholic Slovak Union of the USA and Canada
–       Apoštolská nunciatúra, Nekrasova ulica č. 17, Bratislava 811 04, »Dar od Svätého Otca»/
–       Aktion Hoffnung-Hilfe Fur Die Mission-GmbH, AUGSBURG, DEUTSCHLAND