SSNPM

Rehoľné jubilea


V deň predsviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky v spoločenstve prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ, kňazov, príbuzných a známych sestry služobnice ďakovali sv. liturgiou v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa za rehoľné jubileá. Sestra Miriam M. Dzubáková a Tarzícia M. Kravcová oslávili 50 rokov a sestra Ivana J. Sojková 25 rokov rehoľného života v Kongregácii sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Sestra Jana Hupcejová si obnovila dočasné rehoľné sľuby.
V homílii vladyka Ján povzbudil sestry k vďačnosti a odvahe v zasvätenom živote. Po sv. liturgii slávnosť pokračovala spoločným agapé.