SSNPM

Projekt: Pomôžme nájsť nové impulzy pre zvýšenie mobility seniorov

Správna rada Komunitnej nadácie Veľký Šariš schválila projekt OZ Láskavé ruky pod názvom “Pomôžme nájsť nové impulzy pre zvýšenie mobility seniorov”.
Cieľom bolo zakúpiť 1 kus Motomed Viva – prístroj na precvičenie nôh a rúk na podporenie liečebného procesu u pacientov s rôznym typom poškodenia centrálnej alebo periférnej nervovej sústavy ako aj pri poruchách kostrosvalového systému.