SSNPM

POZVÁNKA

P O Z Ý V A M E!

Cirkevná materská škola sestry Jozafáty v Ľutine Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý realizuje v rámci projektu „Rodina a škola na spoločnej ceste k dobrej výchove detí“. Projekt finančne podporila nemecká nadácia RENOVABIS, ktorej srdečne ďakujeme. Jej cieľom je podpora cirkevných organizácií a ľudí vo Východnej a Strednej Európe. Z celého srdca ďakujeme všetkým Vám, dobrodincom, ktorí ste podporili tento projekt. Vďaka projektu Cirkevná materská škola bude môcť realizovať ešte viac akcií na podporu vzťahov medzi rodinou a školou počas celého roka, ktoré sú priebežne zverejňované na webovej stránke školy. Deň otvorených dverí sa uskutoční 31.1.2019 v čase od 7:00 do 11:30hod. a popoludní od 14:30 do 16:30hod.

Tešíme sa na Vás! Kristus medzi nami!

S pozdravom Mgr. Elena Marhevková, riad., sr. Joachima, sr. Laura a všetky deti škôlky!