SSNPM

Poďakovanie

Drahí priatelia veľmi pekne ďakujeme za každý hlas. Dostali sme sa vďaka vám na štvrté miesto a tým získali grant. Za všetkých našich dobrodincov bude slávená sv. liturgia v Dome sv. Kozmu a Damiána. Boh vám žehnaj. Sestry služobnice a kolektív Domu sv. Kozmu a Damiána ?