Warning: Use of undefined constant minor - assumed 'minor' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /nfsmnt/hosting1_2/a/a/aa07f944-88a3-4a90-ac7b-5a15d30718c2/sluzobnice.sk/web/wp-config.php on line 6
Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie – Stránka 3 Skip to main content

Mladí dobrovoľníci majú možnosť pomáhať seniorom…

Mladí dobrovoľníci majú možnosť pomáhať seniorom…  

 

Zvyšovanie kvality života seniorov s poruchami mobility je veľmi potrebné a často sa táto problematika v spoločnosti odsúva na margo. Vďaka podpore z nadácie GRANVIA  v spolupráci s občianskym združením LÁSKAVÉ RUKY sme začali realizáciu projektu „Jeseň života v plnej kráse“.

V mesiaci marec 2019 sme sa v realizačnom tíme venovali plánovaniu a víziám  o možnostiach činnosti dobrovoľníkov v Dome sv. Kozmu a Damiána. Dobrovoľník v našom projekte je človek, ktorý sa vo svojom voľnom čase bezplatne a dobrovoľne venuje seniorom. My sme pripravili viaceré stretnutia pre skupiny študentov, ktorí sa môžu zapojiť do tejto činnosti. Prvou skupinou sú študenti SZŠ sv. Bazila Veľkého, študujúci v odbore praktická sestra, ktorí majú v Dome sv. Kozmu a Damiána odbornú prax. Formou prednášky, prezentácií a besedy sa dozvedeli o činnosti dobrovoľníkov v minulom roku a  plány na tento kalendárny rok. Ďalšie stretnutie sa uskutočnilo na gymnáziu bl. Petra Pavla Gojdiča na Bernolákovej ulici v Prešove. Študenti 2. a 3. ročníka mali možnosť uvidieť práce našich seniorov prostredníctvom výstavy maľovaných obrazov, ktoré boli realizované v minulom roku, tiež za pomoci dobrovoľníkov. Možnosti angažovania sa v dobrovoľníctve sme im priblížili cez prezentáciu, prednášku a diskusiu. Ďalším zastavením bola Gréckokatolícka teologická fakulta v Prešove, kde sme študentom z odboru animátor voľného času, pomocou letákov prezentovali tento projekt. Dobrovoľnícka činnosť prináša veľa pozitívnych skúsenosti, ktoré mladí získajú, ak sa s láskou obetujú pre dobro iných ľudí.

Mladí dobrovoľníci sa môžu prihlásiť na:

 dobrovolnikkad@gmail.com alebo  tu

Čo chystáme?

Napríklad dobrovoľníci budú mať aktívnu účasť pri doprevádzaní seniorov do seniorparku vychádzky aj cvičenie v rehabilitačnej zóne, na kultúrne, spoločenské aj športové podujatia v areáli aj mimo areál zariadenia, pomoc pri estetickej úprave seniorparku, nákup kvetov na trhovisku, výsadba kvetov, návšteva kaštieľa vo Finticiach a veľa iného… O plánovaných aktivitách budeme pravidelne informovať na našej internetovej stránke www.domkad.eu

Cieľom projektu „Jeseň života v plnej kráse“ je naučiť mladých ľudí, dobrovoľníkov aj deti, ako môžu pomôcť spríjemniť a skrášliť jeseň života týmto seniorom, a to už len samotnou svojou prítomnosťou a spoločne stráveným časom pri zaujímavých aktivitách. Dlhodobým benefitom projektu bude zvyšovanie kvality života seniorov cez utváranie medzigeneračných priateľstiev a návrat do spoločnosti.

 

Na spoluprácu sa teší

koordinátor dobrovoľníkov Mgr. Monika Ferková, s. Simeona

(viac…)

Čítať ďalej

Formačné stretnutie sestier

V dňoch od 30. 3. – 31.3. 2019 sa v Prešove konalo formačné stretnutie sestier pod vedením o. J. Štelbaského CSsR. Spoločne sa zamýšali nad odkazom blaženej Jozafaty v živote každej sestry, v spoločenstvách a v provincii. Hlavným odkazom blaženej Jozafaty je: „Buďte sväté…“ Rehoľné sľuby a život v spoločenstve sú pozvaním ku každodennej ceste a rozhodnutím sa pre Ježiša.

Čítať ďalej

Biblická olympiáda v Humennom

21.3.2019 sa na pôde Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom konalo protopresbyterské kolo Biblickej olympiády. Žiakov zo ZŠ Hrnčiarska v Humennom pripravovala sr. Hieronyma.  Obhájili si krásne tretie miesto v kategórii 5. – 9. ročník ZŠ. V kategórii stredných škôl si suverénne prvenstvo vybojovalo družstvo študentiek prvého ročníka GJZ, ktoré pripravovala sr. Antónia. Srdečne blahoželáme a prajeme, aby sa im podobne darilo aj na archieparchálnom kole v Prešove.

Čítať ďalej

Duchovný úlet 3

V dňoch od 15. – 17. marca sa farské spoločenstvo sv. Terezky z Humenného zúčastnilo duchovnej obnovy v nádhernom kúte Slovenska a to v Národnom parku Pieniny v Haligovciach. Okrem katechézy, ktorú dával pozvaný hosť zo Žakoviec o. Jozef Mačejovský na tému Priateľstvo a súdržnosť, mládež vyplnila spoločný čas rôznymi aktivitami: hrami, radostným večerom a samozrejme aj krátkou túrou na Haligovské sedlo. V nedeľu po programe navštívili Červený Kláštor, kde si dali nedeľný obed a malú prechádzku pozdĺž Dunajca. Bol to požehnaný víkend, za ktorý sme všetci vďační Bohu.

(viac…)

Čítať ďalej

Stretnutie v Nimnici

Dňa 8 a 9. marca 2019 sa v kúpeľoch Nimnica konalo v poradí už 4. stretnutie otcov biskupov s predstaviteľmi jednotlivých diecez, inštitúcii, hnutí, spoločenstiev, laikov a zasvätených osôb. Piatok večer bol skôr spoločenský. V sobotu prebiehala hlavná pracovná časť. Účastníci diskutovali spolu o výzvach, ktoré čakajú Katolícku cirkev na Slovensku počas roku 2019. Venovali sa aj aktuálnym otázkam v cirkvi. Zároveň upriamili pozornosť nielen na náboženský, ale aj na spoločenský kontext chystaných podujatí. Cieľom podujatia bolo prehĺbenie vzájomnej komunikácie, výmena informácií a pohľadov na danú tému, ako aj zbieranie pastoračných podnetov. Za hlavnú tému organizátori zvolili pastoráciu mladých a povolaní. Prihlásilo sa vyše dvesto účastníkov. Do obedu sa zúčastneným prihovoril najprv o. arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorý hovoril o aktuálnych otázkach v cirkvi. Po obede sa prihovoril o. biskup Tomáš Galis o pastorácií mladých a povolaní. Po oboch príhovoroch nasledovala moderovaná panelová diskusia s pozvanými hosťami. Počas sv. omše sa v homílií prihovoril bratislavský eparcha o. Peter Rusnák. (text/foto: sr. Ester Mikitová)

(viac…)

Čítať ďalej

Život so svätými v Dome sv. Kozmu a Damiána

 

V duchovnom živote sa každý kresťan snaží o svätosť. Svätosť napriek našej hriešnosti. Svätosť je úlohou každého kresťana pre každý všedný deň. V dome sv. Kozmu a Damiána sme sa rozhodli, že budeme viac spoznávať život svätých. Vybrali sme si cestu spoznávania cez našich patrónov. Počas dlhého zimného obdobia sme si spoločne čítali životopisy a hľadali ich zobrazenia na ikonách. Po tomto úvodnom zoznámení sa seniori pustili do maľovania obrazov. Najprv si urobili základné kontúry, ktoré postupne vymaľovávali. Táto práca si vyžadovala trpezlivosť aj ochotu tvoriť. Niektorí seniori boli prekvapení, nad tým, čo
sami vytvorili. Výsledok všetkých milo prekvapil. Spoločne si tieto práce naaranžovali na stenu vo vstupnej hale, ktorá im bude pripomínať ich cestu k svätosti a zároveň poteší všetkých návštevníkov. Matka Tereza nám na záver odkazuje: „Náš pokrok vo svätosti závisí na Bohu i na nás – na Božej milosti a na našej vôli byť svätým!“, a tiež „Robte malé veci s veľkou láskou…“.

(viac…)

Čítať ďalej

Duchovná obnova pre dievčatá

Počas prvého marcového víkendu sa v komunite sestier v Starej Ľubovni, konala už v poradí druhá duchovná obnova pre dievčatá. Tentoraz sme sa zamýšľali nad Ježišovou rečou na vrchu – tzv. Blaženstvami z Matúšovho evanjelia. V sobotu poobede nám Pán doprial vystúpiť na “ náš vrch“, Litmanovskú horu Zvir a stráviť čas v tichu a modlitbe v jeho prítomnosti na tak požehnanom mieste. Celá duchovná obnova sa niesla v duchu stíšenia sa, načúvajúc svojmu srdcu a prehĺbeniu svojho vzťahu s Bohom, kráčajúc cestou Blahoslavenstiev. Nechýbal ani radostný večer pri spoločenských hrách a vzájomnom zdieľaní. Ďakujeme miestnej komunite sestier za tak skvelú atmosféru a starostlivosť.

Čítať ďalej