Skip to main content

V Dome sv. Kozmu a Damiána začala zaujímavá jeseň

Mesiac október sa niesol v znamení kultúrnych podujatí. Spolu s našimi  klientmi  sme  sa  2. októbra 2017 zúčastnili na regionálnej súťaži „Krídla túžby“, ktorá sa konala v divadle Jonáša Záborského. Táto súťaž sa niesla pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja. Zaujímavý kultúrny program a divadelné scénky klientov z iných zariadení, nás veľmi zaujali a pobavili.

Na zaver súťaže boli oceňovaní najlepší prijímatelia, poskytovatelia a zamestnanci sociálnych zariadení.

Ďalšie zaujímavé podujatie, ktoré sme s klientmi navštívili 5. októbra 2017 bolo folklórne vystúpenie „Kandráčovcov“. Vystúpenie sa konalo pri príležitosti mesiaca úcty k starším v Parku kultúry a oddychu v Prešove a usporiadateľom bolo Mesto Prešov. Podujatie plné spevu a hudby pripomenulo našim klientom ich mladosť a s radostným srdcom sa ku spevu známych pesničiek pridali.

Na spestrenie jesenných dní a skrášlenie interiéru nášho zariadenia spoločne sme s klientmi zhotovili koláž na tému „Jesenná krajinka.“ Pri jej vytváraní nešetrili dobrými nápadmi, fantáziou a svojim talentom. Vytvorili čarovnú krajinku plnú  jesenných motívov a farieb.

(viac…)

Čítať ďalej

Jubileum sestier

Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie si krásnou slávnosťou 7. októbra 2017 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove pripomenuli 25 rokov, kedy 7 sestier povedalo Bohu svoje ÁNO. Sestra Maximiliána, Hieronyma, Emanuela, Marianna, Augustína, Serafína a Martina oslávili svoje 25-ročné rehoľné jubileum sv. liturgiou za účasti metropolitu arcibiskupa Jána Babjaka, biskupa Jána Eugena Kočiša a ostatných kňazov, rehoľníkov, spolusestier a pozvaných príbuzných. Milú slávnosť doprevádzal spevom Bohoslovecký zbor sv. Romana Sladkopevca aj spolusestry. Povznášajúci duchovný zážitok dotvorilo aj spoločné stretnutie jubilantiek s pozvanými hosťami a spolusestrami pri slávnostnom stole v gréckokatolíckom seminári na Sládkovičovej ulici.
Drahé jubilantky, nech vás Boh žehná na MNOHAJA I BLAHAJA LITA!

(viac…)

Čítať ďalej

Blahorečenie Títusa Zemana

V sobotu 30. septembra 2017 veriaci z Popradu-Veľkej skoro ráno putovali autobusom do Bratislavy na Blahorečenie dona Títusa Zemana, mučeníka za duchovné povolania. Slávnosť začala o 10.30 h v Petržalke na priestranstve pri Kostole Svätej rodiny.
Na pontifikálnej sv. omši blahorečenia predsedal a obrad blahorečenia vykonal legát Svätého otca Františka – kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. Zúčastnilo sa množstvo biskupov, kňazov, bohoslovcov, zasvätených osôb, veriacich z celého Slovenska. Na záver si mohli všetci veriaci uctiť a modliť sa pri relikviách blahoslaveného mučeníka Títusa Zemana.
Blahoslavený Títus Zeman, prihováraj sa za nás.

Čítať ďalej

Farský deň v Poprade

V nedeľu 24.septembra 2017 sa v gréckokatolíckej farnosti konal farský deň. Program sa začal modlitbou deviateho času, ktorú viedol protopresbyter a správca Gréckokatolíckej farnosti Poprad o. Jaroslav Matoľák spolu s otcom diakonom Petrom Tokačom. Otec Dominik Petrík, kaplán vo farnosti pripravil pre dospelých prezentáciu o možných pastoračných plánoch, či aktivitách do budúcnosti, ktorú prezentoval o. Matoľák. Aj pre deti bol pripravený bohatý program, súťaže, hry, piesne, na ktorom sa podieľali aj naše sestry. Po programe sme si mohli vychutnať lahodný guláš. Tiež sme sa mohli občerstviť kávou, zákuskom a sladkým potešením. Na záver si dospeli zahrali kvíz, ktorý pripravila s. Timotea. Tento deň bol požehnaný a prispel k lepšiemu budovaniu farskej rodiny.

(viac…)

Čítať ďalej

Duchovné putovanie

V čase od 15.- 17. 9. 2017 sa gréckokatolícky zbor z farnosti Poprad vybral na duchovné putovanie a sústredenie do Maďarska. Svoju púť začali v piatok v meste Máriapócs, najväčšom pútnickom meste pre gréckokatolíkov. Putovali aj veriaci z Košickej a Prešovskej archieparchie, na ktorej predsedal o. arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme s množstvom kňazov zo Slovenska. Cesta pokračovala do Budapešti, kde mohli spoznať duchovné i kultúrne dedičstvo hlavného mesta Budapešť. Navštívili aj Tropikárium – najväčšie morské akvárium v Strednej Európe. V nedeľu putovanie vyvrcholilo spevom na slávnostnej božskej liturgii v gréckokatolíckom chráme v Budapešti. Púť prispela k lepšiemu prehĺbeniu viery, budovaniu vzťahov a hlbšiemu prežívaniu svätej liturgie. Na púti bola sr. Jozefka.

(viac…)

Čítať ďalej

Púť v Máriapócs

Dňa 15.09.2017 sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie putovali k Bohorodičke do Maďarska – mesta Máriapócs, spolu so zamestnancami nášho zariadenia sv. Kozmu a Damiána. Zúčastnili sa na liturgii, ktorej predsedal arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. Vo svojej homílii poukázal na život presvätej Bohorodičky ako model veriaceho človeka pre dnešné časy. Po slávnosti si pútnici svoju púť spríjemnili exkurziou v ZOO parku. Boli to nádherné zážitky, kde mohli obdivovať Božie stvorenstvo.

(viac…)

Čítať ďalej

Púť v Čirči

V dňoch od 26. 8. – 27. 8. 2017 sa konal archieparchiálny odpust na Mariánsku horu v Čirči (okr. Stará Ľubovňa). Odpustová slávnosť sa začala už v sobotu o 13.30 procesiou na Mariánsku horu, kde bol pre pútnikov pripravený bohatý program. Odpustová slávnosť vyvrcholila v nedeľu o 10.00 archijerejskou svätou liturgiou, na ktorej hlavným celebratnom bol vladyka Milan Lach SJ, nový administrátor gréckokatolíkov v Parme (USA). Tejto púte sa zúčastnili aj sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie. (viac…)

Čítať ďalej

Stretnutie seniorov a detí na V. Kozmo-Damián olympiáde a deň otvorených dverí

11. september 2017 sa stal výnimočným pre stretnutie 21 seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána v Prešove, 20 detí z Materskej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským na Sládkovičovej ulici v Prešove, 19 mladých dobrovoľníkov prevažne zo Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého a iných škôl, vnúčat našich seniorov s ich rodinami a ďalších hostí. Dobrovoľníci sa predtým zúčastnili edukačného stretnutia, kde sa oboznámili s manipulovaním s invalidnými vozíkmi a priučili sa základnej, špecifickej starostlivosti o ľudí s poruchami mobility. Až potom sa mohla začať samotná olympiáda. Na športovisko nastúpilo spolu 103 športovcov všetkých vekových kategórií. Súťažilo sa v 13 športových disciplínach. Najmladší športovec mal presne 2 mesiace a najstaršia športovkyňa sa tešila z veku 93 rokov. V poradí už piatu Kozmo-Damián olympiádu slávnostne otvorila trojica mladých športovcov prinesením a zapálením olympijského ohňa. V duchu teamovej spolupráce si navzájom pomáhali deti i seniori. Jedni svojimi šikovnými rukami a rýchlymi nohami a tí vekom pokročilí svojimi cennými radami. Teamová práca im pomohla získať cenné body a medaily. Tento deň bol zároveň aj dňom otvorených dverí pod záštitou mesta Prešov. Predstavitelia mesta a vedúce pracovníčky sociálneho odboru nás srdečne pozdravili a popriali nám všetko dobré a veľa športových úspechov. Hostia si prezreli zaradenie a spolu so športovcami si so zanietením zasúťažili. Smiechu a radosti nebolo konca kraja. Veríme, že tento deň sa natrvalo vryje do pamäti všetkých zúčastnených.

(viac…)

Čítať ďalej