Skip to main content

Duchovno-rekreačné stretnutie

V dňoch od 27. 4. do 30. 4. 2018 sa sestry troch komunít – z Trenčína, Starej Ľubovne a Popradu stretli v komunite sestier Poprad – Veľká, aby mohli zažiť duchovno-rekreačný čas. Sobotu 28. 4. 2018 začali duchovnou obnovou v miestnom gr. kat. chráme sv. Petra a Pavla pod vedením don Petra Timka, SDB. Ďalšie dni strávili na turistike v Tatrách, kde mohli pookriať nielen na duchu, ale aj na tele. Vďačné Bohu, že pripravil spoločný čas, budovali jednotu spoločenstva a jednoducho Ho oslavovali za všetko, čo nám dáva pre našu spásu. (viac…)

Čítať ďalej

Oslava 100. výročia smrti o. Cyrila Seleckého na Ukrajine

Kongregácia Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie (SSNPM) bola založená v r. 1892 v dedinke Žužeľ (dnes Žužeľany) v západnej Haliči v Sokaľskom regióne (Ukrajina). Išlo o prvú ukrajinskú rehoľu apoštolského života, ktorá sa zrodila z aktívnej spolupráce rehoľného a eparchiáleho duchovenstva, a to konkrétne baziliánskeho kňaza o. Jeremiáša Lomnického OSBM a preláta o. Cyrila Seleckého, horlivého a oddaného farára v dedinke Žužeľ a Sr. Jozafaty Hordaševskej. (viac…)

Čítať ďalej

Pastorácia povolaní v Smižanoch

V piatok a sobotu pred Nedeľou Božieho Milosrdenstva 6. – 8. apríla 2018 sa konala celoslovenská formačno – pracovná konferencia v priestoroch Rehoľno – formačného centra pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch – Spišskej Novej Vsi. Zúčastnilo sa 40 rehoľníkov. Za našu Kongregáciu sa stretnutia zúčastnili s. Ester Andrea Mikitová a s. Jozefka Helena Maníková.

Konferenciu zastrešuje Subkomisia pastorácie povolaní pri KBS a je určená pre koordinátorov pastorácie povolaní, sprevádzajúcich v rozlišovaní povolaní, sprevádzajúcich vo formácii v rehoľných spoločenstvách, seminároch a pastorácii mládeže. (viac…)

Čítať ďalej

Formačné stretnutie v Prešove, 17. – 18. 3. 2018

17.  a 18. marca 2018 sa stretli sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie v gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove na svojom formačnom stretnutí. Stretnutie viedol generálny vikár bratislavskej eparchie Vladimír Skyba. Sestry sa zamýšľali nad posolstvom svätého kríža. Kríž v živote kresťana vedie k životu a k viere, v kríži zomiera starý človek. Pomenovanie osobných krížov znamená nájsť svoje miesto, kde dostávame nový život. Každá nevera plodí modly a tie oberajú človeka o vieru. Boh dáva do života rôzne prekážky a kríže, lebo nás neskutočne miluje. Jedinou istotou v živote je Ježiš Kristus.

/text: A. Chovanová, foto: S. Ondovčáková/

Čítať ďalej