Skip to main content

Druhý deň novény k sviatku blaženej Jozafaty

Ďakovnú Sv. Liturgiu s deťmi, ktoré sa pripravujú na prvú sviatosť zmierenia, celebroval o. Ondrej Pacák, CSsR. Porozprával deťom o Jozafate – ešte ako dieťa sa hrala na pustovníčku, pretože chcela žiť sama, len Bohom. Ukázal deťom obrázky pustovni v skalách v lese a spoločne zisťovali z čoho sa pustovník môže najesť – nápady detí boli originálne – hady, chrobáky, pavúky :). …jahody,, čučoriedky a maliny. … Detská túžba Jozafaty žiť s Bohom sa naplnila – nie tým, že ostala v lese ako pustovníčka, ale tým, že založila kláštor, v ktorom žila a spolu s ďalšími sestrami sa starala o deti, učila ich, ošetrovala chorých a pomáhala kňazom v chráme. Takto žijú aj teraz Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorých bola prvou sestrou. Po liturgii sme sa pomodlili moleben k bl. Jozafate a uctili si jej relikviu.

Čítať ďalej

Stretnutie formátorov v Nitre

V dňoch 8. – 10. novembra 2019 sa v Nitre na Kalvárii konalo celoslovenské stretnutie pre formátorov a formátorky zodpovedné za noviciát. Za našu Kongregáciu sa tohto stretnutia zúčastnila sr. Hieronyma. Nosnou časťou programu bola spoločná prednáška k apoštolskej exhortácii Christus vivit, ktorá je zdrojom a inšpiráciou pre prácu s mladými ľuďmi. Hlavný prednášajúci stretnutia bol o. Ján Štefanec, SVD. Druhou časťou programu bola diskusia o návrhoch spoločných stretnutí pre novicov a novicky, o temách o zasvätenom živote vhodné pre obdobie noviciátu, kompetentných prednášajúcich a možné miesta stretnutí.

Čítať ďalej

Duchovná obnova študentov Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom

Prvý novembrový týždeň sa na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom niesol v duchu náboženského rastu. Ani tento rok nebol výnimkou pre študentov a ich triednych učiteľov, ktorí mali opäť možnosť zúčastniť sa duchovnej obnovy, a tým na malý moment upustiť od uponáhľaných rutín a venovať čas Bohu. Pondelok a utorok bol pre študentov 3.A, 3.B, 4.A a 4.B triedy prichystaný bohatý program, na ktorý sa mohli tešiť aj zvyšné triedy, 1.A, 1.B, 2.A a 2.B, neskôr vo štvrtok a piatok. Kým pre starších, bolo prostredie i atmosféra Gréckokatolíckeho mládežníckeho centra Bárka v Juskovej Voli dobre známe, prváci prežívali pokojnú atmosféru po prvýkrát. Prednášky, liturgie aj vzácne chvíle zamyslenia prichystali redemptoristi Jozef Kišák CSsR s br. Gorazdom Figurom CSsR, ktorí vnukli hodnotné myšlienky o odpúšťaní, priblížení sa k Bohu, ale aj o maske, ktorú v dnešnej dobe mnohí nosia, a tým sa skrývajú pred Bohom. Hlbokomyseľné výzvy, ktoré ponúkli redemptoristi, si viacerí vzali k srdcu a povzbudení prišli domov s ochotou pomáhať, odpúšťať a vážiť si každej chvíl

Čítať ďalej

Formačné stretnutie

V dňoch 26.10. – 27.10.2019 sa v kňazskom seminári v Prešove konalo jesenné formačné stretnutie sestier pod vedením o. J. Štelbaského, CSsR. Spoločne sme sa zamýšľali nad témou „Povolanie k zasvätenému životu“ z pohľadu blaženej Jozafaty a sv. Písma. Keďže povolanie sa rodí v rodine, tak v krátkosti nám otec predstavil aj falošné predstavy o Bohu. V nedeľu sme mali slávnostnú svätú liturgiu za sestru Benignu, ktorá slávila 50 rokov zasväteného života.Tejto slávnosti sa zúčastnili aj rodinní príslušníci sestry Benigny. Našej jubilantke vyprosujeme MNOHAJA I BLAHAJA LITA!

Čítať ďalej