Skip to main content

Veľtrh sociálnych aktivít v Prešove

Ľudskosť nás robí ľuďmi – v Prešove sa konal Veľtrh sociálnych aktivít

Fórum kresťanských inštitúcií usporiadalo v Prešove v sobotu 18. mája 2019 Veľtrh sociálnych aktivít (VSA) v nákupnom centre EPERIA. Asi dvadsať organizácií prezentovalo rôzne sociálne aktivity, ktorým sa venujú a za zasvätených tam boli sestry z Congregatio Jesu s ich službou Rómom v Občianskom združení Jarovnice a sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie a Dom sv. Kozmu a Damiána, ktorého sú zriaďovateľkami.

Cieľom VSA je priblížiť ľuďom sociálne iniciatívy v prospech ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi alebo v existenčných problémoch a ktorí sú odkázaní na pomoc zvonka. Takéto podujatia FKI pripravilo už viackrát, najmä v obchodných centrách. Okoloidúci, nakupujúci alebo predavači, tu mohli získať odpovede na riešenie problémov v rôznych oblastiach sociálnych služieb – starostlivosť o starých a chorých, opustených, núdznych, telesne postihnutých, ľudí bez domova, siroty, závislých, chudobné rodiny, osamelé matky, Rómov v osadách, týrané osoby a využiť aj právne poradenstvo.

Podujatie nazvali veľtrhom, lebo jednotlivé sociálne iniciatívy sa na ňom predstavujú so svojimi stánkami ako na výstave. Prínosom VSA je aj bližšie vzájomné zoznámenie sa a zosieťovanie zástupcov jednotlivých vystavujúcich iniciatív – ich vzájomná inšpirácia i konkrétna vzájomná podpora a spolupráca.

Veľtrh sociálnych aktivít dopoludnia otvoril predseda Fóra kresťanských inštitúcií (FKI) Tomáš Kuzár a moderoval ho Pavol Kossey, podpredseda FKI. V programe bolo sprievodné slovo a hudba, z pódia pozdravil účastníkov riaditeľ kancelárie Prešovského samosprávneho kraja Fabián Novotný, riaditelia Spišskej a Prešovskej katolíckej charity, Miriam Kuzárová (riaditeľka CitizenGO na Slovensku) a podujatie podporili aj zástupcovia mestského úradu odboru sociálnych služieb.

-fc-

Foto: Petra Sičáková SNPM

(viac…)

Čítať ďalej

„Jeseň života v plnej kráse“

Nákup a sadenie kvetov 

V piatok 26.4.2019 nadišiel ten veľký, dlho očakávaný deň. Už od skorého rána bolo cítiť v ovzduší, ba priam to sršalo z očí a vnútra každého jedného klienta, že dnes to príde… Dnes sa bude môcť každý dotknúť pravej nefalšovanej prírody a nadýchať sa čerstvého vzduchu. A nielen to, dnes sa ide okrem iného na výlet. Konečne. Zima bola taká dlhá, akoby tohto roku ani nechcela skončiť.

Ráno ten istý kolobeh, budíček, hygiena, raňajky, ááá konečne nám naše milé pracovníčky prichystali všetko potrebné na dnešný deň. Ešte menšie technické úkony pre menej pohyblivých, a už sedíme v autách a ani nevnímame, ako vedú vozidlá naši vodiči. Myšlienkami sme už kdesi ďaleko. V podstate to tak aj bolo. Veď sme išli až na koniec Prešova. A v tom zhone, v tom vzrušení sa zatiaľ ani nespomenulo, že tohto nášho dnešného úžasného dňa sa zúčastnili aj študenti – dobrovoľníci zo Zdravotnej školy sv. Bazila Veľkého a z Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Bez týchto mladých ľudí by sa dnešný deň nedal zrealizovať. Vonku bolo krásne slnečné počasie o ktoré sa postaral náš dobrotivý nebeský otec. V Prešove na Fintickej ulici sa rozprestiera jedna krásna ,,rajská záhrada“ do ktorej sme smerovali, akurát, že sa volá Parkona, a je to vraj záhradné centrum. No, pre nás to bol eden. Veď toľko krásnych kvetov, rastlín, stromov, veď sa to ani nedalo tak rýchlo vstrebať. No proste krása a nádhera.

Keď sa nakúpili tie najkrajšie kvety, ktoré vybrali tí najlepší a životom ostrieľaní záhradníci a aranžéri – rozumej seniori a spol. – vrátili sme sa čím skôr, aby sme aj v našom zariadení mohli vytvoriť tiež takú krásu, ktorú budeme môcť vychutnávať nielen my, ale každý, kto k nám príde na návštevu, alebo len tak, aby sa spýtal, ako sa máme.

Pod vedením našich zručných inštruktorov, dobrovoľníkov a rodinných príslušníkov, sa nám podarilo to, čo musí potešiť každého. Neveríte? Stačí tak málo.

Príďte a presvedčte sa.

Na záver nesmieme zabudnúť dodať, že táto aktivita sa uskutočnila vďaka projektu „Jeseň života v plnej kráse“ realizovanému NADÁCIOU GRANVIA v spolupráci z občianskym združením Láskavé ruky.

realizačný team z Láskavých rúk

Čítať ďalej

25 rokov rehoľného života

27. apríla 2019 sme sa spolu zišli pri oslave jubilea – 25 rokov rehoľného života v Kongregácii sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Medzi oslávenkyne patrili a za túto milosť ďakovali: sr. Romana Mária Rusnáčková, sr. Faustína Katarína Minčičová, sr. Samuela Ivana Verešpejová a sr. Laura Natália Timková. Slávnostnú sv. liturgiu slúžil bratislavský vladyka Peter Rusnák za spoluúčasti ďalších kňazov. Tejto slávnosti sa zúčastnili rodinní príslušníci a priatelia spomínaných sestier a taktiež aj spolusestry. Našim jubilantkám vyprosujeme MNOHAJA I BLAHAJA LITA!

(viac…)

Čítať ďalej

KONGREGÁCIA SESTIER SLUŽOBNÍC NEPOŠKVRNENEJ PANNY MÁRIE OSLÁVILA SVIATOK SVOJEJ ZAKLADATEĽKY

 

V košickej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky sa 7. apríla konala slávnosť 100. výročia odchodu do večnosti spoluzakladateľky Sestier Služobníc Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.
Svätú liturgiu slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR. V sprievode za vladykom a kňazmi išli aj sestry z Košíc, ktoré niesli zažaté sviece na znak toho, že ich služba má prinášať svetlo a zápal Svätého Ducha. Vladyka Milan sestry v úvode liturgie privítal a veriacim ozrejmil udalosť tohto dňa.
V homílii vladyka Milan vyzdvihol potrebu služby, jednoduchosti, pokory a lásky. Hodnoty, ktorými život bl. Matky Jozafáty bol naplnený. Veriaci si pri slávnosti mohli uctiť jej relikvie, ktoré sú uložené v kaplnke eparchiálneho úradu. Na záver vladyka Milan povzbudil sestry k horlivej službe a modlitbe aj uprostred všedných dní. Na slávnosti boli prítomní farár farnosti otec Pavol Bardzák a jeromonach otec Kassián K. Drozd, ktorí denne so sestrami spolupracujú pri rozličných udalostiach.

Každá komunita sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie v slovenskej provincii prežívala 7. apríla túto mimoriadnu udalosť.
Slávnosti prebiehali na troch miestach, kde sestry majú sídla v gréckokatolíckych eparchiách. Okrem Košíc to bola Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove, kde slávnostnú sv. liturgiu slávil otec Daniel Dzurovčin, prešovský vikár pre ekonómiu. V Trenčíne v kaplnke sv. Anny slávil vladyka Peter Rusnák svätú liturgiu nakoľko sestry pôsobia v meste, ktoré patrí do jeho eparchie. Pri homílii povzbudil sestry k pravdivému životu.
Ďalšie slávnosti prebiehali aj vo farnostiach, kde sestry pôsobia a to v Poprade, Starej Ľubovni, Ľutine, Michalovciach a Humennom. Pri tejto príležitosti sa zároveň ohlásil rok úcty blahoslavenej matky Jozafáty.

TSKE informovala kongregácia SNPM.
Foto: Dávid Kováč

 

(viac…)

Čítať ďalej

Mladí dobrovoľníci majú možnosť pomáhať seniorom…

Mladí dobrovoľníci majú možnosť pomáhať seniorom…  

 

Zvyšovanie kvality života seniorov s poruchami mobility je veľmi potrebné a často sa táto problematika v spoločnosti odsúva na margo. Vďaka podpore z nadácie GRANVIA  v spolupráci s občianskym združením LÁSKAVÉ RUKY sme začali realizáciu projektu „Jeseň života v plnej kráse“.

V mesiaci marec 2019 sme sa v realizačnom tíme venovali plánovaniu a víziám  o možnostiach činnosti dobrovoľníkov v Dome sv. Kozmu a Damiána. Dobrovoľník v našom projekte je človek, ktorý sa vo svojom voľnom čase bezplatne a dobrovoľne venuje seniorom. My sme pripravili viaceré stretnutia pre skupiny študentov, ktorí sa môžu zapojiť do tejto činnosti. Prvou skupinou sú študenti SZŠ sv. Bazila Veľkého, študujúci v odbore praktická sestra, ktorí majú v Dome sv. Kozmu a Damiána odbornú prax. Formou prednášky, prezentácií a besedy sa dozvedeli o činnosti dobrovoľníkov v minulom roku a  plány na tento kalendárny rok. Ďalšie stretnutie sa uskutočnilo na gymnáziu bl. Petra Pavla Gojdiča na Bernolákovej ulici v Prešove. Študenti 2. a 3. ročníka mali možnosť uvidieť práce našich seniorov prostredníctvom výstavy maľovaných obrazov, ktoré boli realizované v minulom roku, tiež za pomoci dobrovoľníkov. Možnosti angažovania sa v dobrovoľníctve sme im priblížili cez prezentáciu, prednášku a diskusiu. Ďalším zastavením bola Gréckokatolícka teologická fakulta v Prešove, kde sme študentom z odboru animátor voľného času, pomocou letákov prezentovali tento projekt. Dobrovoľnícka činnosť prináša veľa pozitívnych skúsenosti, ktoré mladí získajú, ak sa s láskou obetujú pre dobro iných ľudí.

Mladí dobrovoľníci sa môžu prihlásiť na:

 dobrovolnikkad@gmail.com alebo  tu

Čo chystáme?

Napríklad dobrovoľníci budú mať aktívnu účasť pri doprevádzaní seniorov do seniorparku vychádzky aj cvičenie v rehabilitačnej zóne, na kultúrne, spoločenské aj športové podujatia v areáli aj mimo areál zariadenia, pomoc pri estetickej úprave seniorparku, nákup kvetov na trhovisku, výsadba kvetov, návšteva kaštieľa vo Finticiach a veľa iného… O plánovaných aktivitách budeme pravidelne informovať na našej internetovej stránke www.domkad.eu

Cieľom projektu „Jeseň života v plnej kráse“ je naučiť mladých ľudí, dobrovoľníkov aj deti, ako môžu pomôcť spríjemniť a skrášliť jeseň života týmto seniorom, a to už len samotnou svojou prítomnosťou a spoločne stráveným časom pri zaujímavých aktivitách. Dlhodobým benefitom projektu bude zvyšovanie kvality života seniorov cez utváranie medzigeneračných priateľstiev a návrat do spoločnosti.

 

Na spoluprácu sa teší

koordinátor dobrovoľníkov Mgr. Monika Ferková, s. Simeona

(viac…)

Čítať ďalej

Formačné stretnutie sestier

V dňoch od 30. 3. – 31.3. 2019 sa v Prešove konalo formačné stretnutie sestier pod vedením o. J. Štelbaského CSsR. Spoločne sa zamýšali nad odkazom blaženej Jozafaty v živote každej sestry, v spoločenstvách a v provincii. Hlavným odkazom blaženej Jozafaty je: „Buďte sväté…“ Rehoľné sľuby a život v spoločenstve sú pozvaním ku každodennej ceste a rozhodnutím sa pre Ježiša.

Čítať ďalej

Biblická olympiáda v Humennom

21.3.2019 sa na pôde Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom konalo protopresbyterské kolo Biblickej olympiády. Žiakov zo ZŠ Hrnčiarska v Humennom pripravovala sr. Hieronyma.  Obhájili si krásne tretie miesto v kategórii 5. – 9. ročník ZŠ. V kategórii stredných škôl si suverénne prvenstvo vybojovalo družstvo študentiek prvého ročníka GJZ, ktoré pripravovala sr. Antónia. Srdečne blahoželáme a prajeme, aby sa im podobne darilo aj na archieparchálnom kole v Prešove.

Čítať ďalej