Skip to main content

Farský deň v Humennom

16.6.2018 sa konal Farský deň rodín v krásnej prírode okolia mesta Humenného. Program pre deti pripravila mládež zo zboru sv. Terezky, pod vedením sr. Simeony. Pre deti rôzneho veku pripravili rôzne súťaže, za ktoré dostávali pečiatky. Po získaní všetkých pečiatok boli odmenené sladkosťami. Dospelí farníci sa pod vedením o. dekana Miroslava Iľka venovali príprave gulášu a grilovaniu klobás. Tento deň bol veľkým požehnaním pre všetkých, plný milých stretnutí. Text: sr. Simeona Ferková

(viac…)

Čítať ďalej

„Východniari si žijú ako jedna rodina“

  

„Na východe si žijeme ako jedna rodina“       LÁSKAVÉ RUKY, o. z.              

Pod spoločným patronátom Karpatskej nadácie, LEAR CORPORATION Seating Slovakia, s. r. o., a občianskeho združenia LÁSKAVÉ RUKY v rámci projektu „Východniari si žijú ako jedna rodina“ sa 12. 6. 2018 uskutočnila VI. Kozmo-Damián olympiáda a zároveň Deň otvorených dverí.

Na športovom zápolení v areáli zariadenia Domu sv. Kozmu a Damiána v senior parku (Prešov, Rumanova 6) sa stretlo 105 športovcov všetkých vekových kategórií. Najmladší športovec Marek mal jeden rok a najstaršia športovkyňa pani Anna 93 rokov. Na športovisko nastúpili deti z Materskej školy (ďalej MŠ) na Sládkovičovej ulici č. 3, stredoškoláci zo Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého, vysokoškoláci z Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove, príbuzní seniorov, dobrovoľníci i návštevníci Dňa otvorených dverí. Niektorých možno od účasti odradili mračná sťahujúce sa nad Prešovom, ale tí, ktorí mali odvahu a prišli, neľutovali. Dážď športovcov trochu postrašil, ale nakoniec sa ukázal nádherný slnečný deň.

Olympijský oheň slávnostne zapálili reprezentanti seniorov, dobrovoľníci firmy LEAR CORPORATION a občianskeho združenia LÁSKAVÉ RUKY. Prítomným spoločne zaželali, aby tento deň bol nielen plný zapálených športových výkonov, ale aby aj ich srdcia horeli radosťou zo vzájomnej tímovej spolupráce. Hneď na začiatku podujatia nás čakalo milé prekvapenie, keď zástupca Karpatskej nadácie odovzdal seniorom vzácny dar – tri špeciálne mobilné polohovacie kreslá, ktoré majú slúžiť na aktiváciu a zároveň relax seniorov so špeciálnymi potrebami. Tento dar všetkých prítomných veľmi potešil, lebo otvoril nové možnosti trávenia voľného času i oddychu seniorov v interiéri i exteriéri zariadenia spolu s rodinou a dobrovoľníkmi. Svojou účasťou nás prišla povzbudiť aj primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová spolu s vedúcou odboru sociálnych služieb MsÚ a ďalšími zástupcami mesta Prešov. Ich prítomnosť viedla športovcov k ešte horlivejším športovým výkonom a zároveň mali možnosť spoločne si zasúťažiť.

Hneď prvá športová disciplína, pri ktorej sme na 60 m2 vytvorili „východoslovenské more“, preverila medzigeneračnú spoluprácu. Do jej realizácie sa zapojili všetci prítomní, držiac vo vzduchu obrovskú fóliu, pričom ich úlohou bolo spoločnými silami zvládať vetrom rozbúrené more a súčasne zabrániť, aby sa ryby (v podobe balónov a lôpt) nedostali na breh. Kriku a smiechu nebolo konca. Deti z MŠ túto aktivitu spestrili podlezením pod more a vyhadzovaním delfínov do vzduchu.

Ďalšou disciplínou bol štafetový beh. Spolu súťažili vždy dve družstvá. Športovci si tu preverili svoju pohotovosť, šikovnosť, schopnosť navzájom si pomáhať a brať ohľad na druhých, a to všetko v behu. Najmladší športovci si niesli tácky s pohárom naplneným vodou a plávajúcou loptičkou. Pomáhali im študenti aj dobrovoľníci. Športovci na vozíčkoch držali loptu. Ich úlohou bolo spoločne obehnúť bežeckú trať a pritom nespadnúť, nerozliať vodu a čo najrýchlejšie sa ako družstvo  dostať do cieľa. Pri vzájomnej tímovej spolupráci a pomoci ešte viac rezonovalo heslo dňa: Na východe si žijeme ako jedna rodina. Táto nevšedná disciplína sa stala veľmi populárnou, o čom svedčil aj veľký potlesk zo strany divákov.

Potom nasledovalo ďalších 9 športových disciplín, pri ktorých spoločne súťažilo päť družstiev pod dohľadom prísnych športových rozhodcov, ktorí zapisovali body a hodnotili jednotlivé výkony. Futbal, basketbal, hod do terča, hod pieskovým vreckom do diaľky, chytanie rybičiek z bazéna, cvičenie na exteriérovom mobiliári, stavanie pyramíd z plastových kruhov v rozlíšení podľa veľkostí a farieb, hod loptičkou do pyramídy plechoviek – to boli disciplíny, ktoré nenechali chladným ani jedného športovca.

Na záver bolo vyhodnotenie tých najlepších. Za skvelé výkony zástupcovia Karpatskej nadácie a Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o., odovzdali všetkým víťazom cenné medaily a diplomy.

Predškoláci milo prekvapili seniorov kultúrnym programom. Športový deň a Deň otvorených dverí spestrili spevom niekoľkých piesní v rusínskom aj slovenskom jazyku. Nakoniec táto spevavá nálada vyvrcholila spoločným spevom piesní, ktoré poznali viacerí zúčastnení. Týmto bodom programu za veľkého aplauzu sa ukončil oficiálny program a stretnutie v senior parku pokračovalo sľúbeným občerstvením a posilnením na cestu domov.

Deň sa schyľoval ku koncu a účastníci akcie sa chystali späť domov. So sebou si odnášali dobrý pocit i radosť z celého dňa. Dobrovoľníci aj študenti si dohovárali ďalšie možnosti stretnutí so seniormi z Domu sv. Kozmu a Damiána i spôsobov pomoci pre nich. Náplňou ich ďalšieho stretnutia tak pravdepodobne bude prezeranie fotografií zo spoločných aktivít pri pikniku alebo grilovačke, ako to v dobrej východniarskej rodine býva zvykom.

A na záver nesmieme zabudnúť dodať, že táto aktivita sa uskutočnila vďaka programu „Tu žijeme a pomáhame“ realizovanému Karpatskou nadáciou a vďaka podpore Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o.

 

 realizačný olympijský tím

 

                                                                                                           

Čítať ďalej

Opekačka v Humennom

Dnes, dňa 17.6.2018 sme sa my mladí z Humenného znova stretli u sestričiek, kde sme tvorili jedno veľké spoločenstvo. Spoločenstvo, ktoré je SPOLU pri rôznych chvíľach, či už sú to chvíle štúdia, oddychu, spevu atď. Dnešný deň sme sa tešili z ukončených štúdií našich študentiek. Spoločné chvíle spríjemnili pri grilovačke, kde samozrejme nemohla chýbať vynikajúca klobáska a rôzne iné dobrôtky. Ďakujeme Bohu za tento požehnaný čas aj naším sestričkám, ktoré pre nás takéto dobrotky prichystali.

Čítať ďalej

Ďakovná púť zamestnancov Domu sv. Kozmu a Damiána do Klokočova

Priatelia a zamestnanci Domu sv. Kozmu a Damiána sa 14.5.2018 vydali na ďakovnú púť po milostivých miestach Zemplína. Prvá zastávka našej púte bola v Michalovciach v bazilike Zostúpenia Svätého Ducha u otcov Redemtoristov. Otec Maroš Dupnák nám urobil krátku exkurziu po chráme a spoločne sme zaspievali moleben k presvätej Bohorodičke. Potom mal možnosť každý v tichosti stráviť pár chvíľ pred relikviami blahoslaveného Metoda Dominika Trčku, ikonou Matky ustavičnej pomoci a sv. Gerarda, ktorý je patrónom bezdetných manželstiev. Ďalšou zastávkou bolo Mariánske pútnické miesto Klokočov. Tam sme sa zúčastnili sv. liturgie, ktorú slávil otec Matúš Marcin. V tomto chráme sme prednášali svoje modlitby pred milostivým obrazom Klokočovskej Panny Márie a relikviami sv. Charbela. Na konci liturgie sme boli pomazaní olejom sv. Charbela. Obed sme si vychutnali v okolí chrámu s pekným výhľadom na Zemplínsku Šíravu. Našou poslednou zastávkou bola Vysoká nad Uhom odkiaľ pochádzala Anka Kolesárová, mučeníčka čistoty a kandidátka na blahorečenie. V súčasnosti sa tam nachádza univerzitné pastoračné centrum – Domček pre mládež, ktorým nás sprevádzal otec Marko Reiner. Konajú sa tam stretnutia mladých z celého Slovenska. Nakoniec sme sa pomodlili pri hrobe Anky Kolesárovej. So srdcom plným vďačnosti Bohu za jeho požehnanie a dobrodenia a Matke Božej za jej ochranu, sme sa vrátili do svojich rodín aj k svojmu poslaniu starostlivosti o ťažko chorých a zomierajúcich v Dome sv. Kozmu a Damiána.

Text/Foto: sr. Emanuela Rindošová

Čítať ďalej

Projekt s názvom: Východniari si žijú ako jedna rodina

 

 

 

 

Pod záštitou Karpatskej nadácie v rámci grantového programu: Tu žijeme a pomáhame

 Počas roku 2018 realizujeme projekt s názvom: Východniari si žijú ako jedna rodina

Projekt zahŕňa usporiadanie viacerých voľnočasových aktivít, kde zamestnanci LEARU a členovia o.z. LÁSKAVÉ RUKY zrealizujú tieto aktivity spoločne so seniormi z Domu sv. Kozmu a Damiána z Rumanovej 6 v Prešove, ale aj za pomoci rodiny a mladých dobrovoľníkov z východného Slovenska.

Výsadba kvetov

Po viacerých diskusiách, čo by seniorov najviac potešilo, jednoznačne vyhrala aktivita: Výsadba kvetov a estetická úprava areálu Domu sv. Kozmu a Damiána. Od prvotného nápadu k realizácii nebolo ďaleko, lebo počasie túto jar je štedré na slnečné dni, preto sme si hneď dohodli termín. 11.4.2018 bol ten krásny deň, kedy sme náš projekt: Na východe si žijeme, ako jedna rodina, uviedli do života v plnej paráde. Akcie sa zúčastnilo 19 seniorov  z Domu sv. Kozmu a Damiána, 14 dobrovoľníkov z Learu, niektorí spolu so svojimi deťmi, ďalej 10 rodinných príslušníkov našich seniorov, a 12 členov o.z. LÁSKAVÉ RUKY. Po spoločnom oboznámení sa s plánom akcie a rozdelením zverených úloh, ktoré sa konalo v altánku seniorparku, sa hneď prácechtiví dobrovoľníci a seniori spoločne pustili do práce. Na dve etapy sme navštívili predajňu kvetov, kde si seniori zaspomínali na svoje záhradky a balkóny plné muškátov. Hneď vedeli, aké kvety sa nám hodia, ktoré potrebujú veľa slnka, ktoré zas tieň, vyberali podľa farby aj podľa účelu, čo pôjde do záhonov, čo zas do črepníkov alebo ako dekorácia exteriéru do žardinér. Veľký nákup zahŕňal aj hlinu a ozdobné kamienky do skalky. Plní zážitkov z nakupovania a samozrejme s kuframi plnými kvetov sme sa šťastní vrátili do Domu sv. Kozmu a Damiána. Tam už vo veľkom prúde pokračovala brigáda, kde nám seniori vysvetľovali, aké kvety kam pôjdu, ktoré chcú mať na terasách a parapetách okien, aby na ne z izieb videli, a ktoré zas pôjdu do záhonov a žardinér.  Deti, ktorých tam bolo zopár, pomáhali pri samotnom sadení, ale hlavne spestrili celú atmosféru a vyčarili úsmev na tvárach našich seniorov a nakoniec si spoločne s nimi zašportovali s loptou, s kolkami, vo futbale, hádzaní do terča, či zacvičili na exteriérovom mobiliáre (rebriny, rotačné kruhy, priestorové labirinty). Za sprevádzania ľudových pesničiek z magnetofónu a veselej vravy sme spoločne pracovali až do večera. Čas strávený medzi seniormi a dobrovoľníkmi sme spečatili milou aktivitou, kde si každý zúčastnený namaľoval ruku prstovými farbami a vytvoril odtlačok na veľký papier spolu so svojím podpisom. Takto sme spoločne vytvorili pekné výtvarné dielko, kde každý symbolicky aj reálne priložil ruku k dielu.

Výsadbu kvetov v areáli Domu sv. Kozmu a Damiána, ale aj nadviazanie nových priateľstiev, sa podarilo zdarne zrealizovať ku spokojnosti všetkých, ale hlavne našich seniorov, ktorým takto okrášlené prostredie bude slúžiť až do neskorej jesene. Už sa tešíme na ďalšie spoločné aktivity.

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore z programu  Tu žijeme a pomáhame Karpatskej nadácie a  Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o.

 

Za realizačný team Mgr. Mária Rindošová, s. Emanuela

Čítať ďalej