Skip to main content

Duchovná obnova pre dievčatá

Počas prvého marcového víkendu sa v komunite sestier v Starej Ľubovni, konala už v poradí druhá duchovná obnova pre dievčatá. Tentoraz sme sa zamýšľali nad Ježišovou rečou na vrchu – tzv. Blaženstvami z Matúšovho evanjelia. V sobotu poobede nám Pán doprial vystúpiť na “ náš vrch“, Litmanovskú horu Zvir a stráviť čas v tichu a modlitbe v jeho prítomnosti na tak požehnanom mieste. Celá duchovná obnova sa niesla v duchu stíšenia sa, načúvajúc svojmu srdcu a prehĺbeniu svojho vzťahu s Bohom, kráčajúc cestou Blahoslavenstiev. Nechýbal ani radostný večer pri spoločenských hrách a vzájomnom zdieľaní. Ďakujeme miestnej komunite sestier za tak skvelú atmosféru a starostlivosť.

Čítať ďalej

Sponzorský dar

Radosť rozdávaním rastie…. V každom z nás pri rozdávaní radosť môže rásť, ale narastá viac, ak ju zo srdca prijme ten, komu je určená. Naši seniori boli tí, ktorí prijali dar a plní očakávania sa delili s touto radosťou. V jedno februárové ráno od firmy PLANEO ELEKTRO a.s. dostali neobyčajný sponzorský dar. Tešili sa z prekvapenia, ktoré ich čakalo vo veľkej papierovej krabici. Pri jeho preberaní s napätím a radostným vzrušením otvárali rôzne škatule a vybaľovali rozličné elektrospotrebiče – medzi ktorými nechýbali ani televízory, ďalej náradie pre záhradu a kuchyňu. Týmto spôsobom sa chceme firme PLANEO ELEKTRO poďakovať za tento sponzorský dar, ktorý umožní našim seniorom skvalitniť ich život v našom zariadení a spestriť jeseň života lúčmi štedrosti a prajnosti. Vďační seniori z Domu sv. Kozmu a Damiána

(viac…)

Čítať ďalej

Duchovná obnova v Trenčíne

V dňoch 10.2. a 11.2. 2019 sa v trenčianskej farnosti konala duchovná obnova, ktorú viedol o. Matúš Marcin, exorcista košickej eparchie, pôsobiaci vo farnosti Klokočov. Duchovná obnova začala nedeľnou sv. liturgiou, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bol o. Matúš, spolu s ním celebroval o. Igor Cingeľ, trenčiansky farár. Poobede od 15.00 hod. pokračoval program v priestoroch CMŠ bl. Tarzície. Otec hovoril o slobode božích detí, povzbudzoval prítomných vo viere a tiež sa podelil o svoje svedectvo života v službe exorcistu. Následne pokračovali modlitby za uzdravenie a oslobodenie, modlitba rozjímaveho ruženca, modlitby ku cti svätých, hlavne sv. Scharbela, ktorého ostatky si mohli všetci uctiť a byť pomazaní jeho olejom. Nakoniec otec požehnal celé modliace sa spoločenstvo eucharistiou. Obnovy sa zúčastnili nielen naši farníci, ale aj ľudia zo širokého okolia, vo veľmi hojnom počte. Duchovná obnova pokračovala aj nasledujúci deň rovnakým poobedňajších programom. Bola určená zvlášť pre zamestnancov a rodičov CMŠ bl. Tarzície. Počas modlitieb boli pomazané deti olejom sv. Filomény. Po modlitbách sa venoval prítomným aj osobne. Text: s. Ester Mikitová Foto: s. Benjamína Ondovčáková

(viac…)

Čítať ďalej

Zasvätení bratislavskej eparchie

V pondelok 4.februára 2019 sa v priestoroch gréckokatolíckeho eparchálneho úradu stretli zasvätení bratislavskej eparchie so svojím biskupom o. Petrom Rusnákom, hoci v skromnom počte, avšak povzbudení slovami pápeža Františka, ktoré tlmočil o. protosynkel Vladimír Skyba: „Nebyť unavení nádejou!“ Po spoločnej modlitbe a vzájomnom zdieľaní sa, vladyka poďakoval zasväteným za ich prítomnosť a službu v eparchii. Text: s. Ester Mikitová SSNPM Foto: Stanislav Gábor

Čítať ďalej

Stretnutie zasvätených v Ľutine

Dňa 2. februára na sviatok Stretnutia Pána, sa stretli rehoľníci a rehoľníčky archieparchie na pútnickom mieste v Ľutine. Slávnostnú sv. liturgiu slávili metropolita Ján Babjak spolu so zúčastnenými kňazmi. Po sv. liturgii nasledovala prednáška o. Štefana Paločka „Láska a modlitba“. Metropolita, kňazi a rehoľníci sa potom stretli pri spoločnom obede a vzájomnom zdieľaní.

Čítať ďalej

Grekoples v Trenčíne

26. januára 2019 sa tradične uskutočnil už 10. ročník Grekoplesu v Trenčíne, na ktorom si zaplesalo asi 200 dospelých a 148 detí. Svojou prítomnosťou ho poctil aj primátor mesta Trenčín R. Rybníček. Ten ho spolu s miestnym farárom o. I. Cingeľom slávnostne otvoril. Jeho súčasťou boli taktiež trenčianske sestry služobnice, ktoré s radostným srdcom šantili v kruhu detí.

Text: s. Benjamína Ondovčáková
Foto: Janka Mašlejová

(viac…)

Čítať ďalej

POZVÁNKA

P O Z Ý V A M E!

Cirkevná materská škola sestry Jozafáty v Ľutine Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý realizuje v rámci projektu „Rodina a škola na spoločnej ceste k dobrej výchove detí“. Projekt finančne podporila nemecká nadácia RENOVABIS, ktorej srdečne ďakujeme. Jej cieľom je podpora cirkevných organizácií a ľudí vo Východnej a Strednej Európe. Z celého srdca ďakujeme všetkým Vám, dobrodincom, ktorí ste podporili tento projekt. Vďaka projektu Cirkevná materská škola bude môcť realizovať ešte viac akcií na podporu vzťahov medzi rodinou a školou počas celého roka, ktoré sú priebežne zverejňované na webovej stránke školy. Deň otvorených dverí sa uskutoční 31.1.2019 v čase od 7:00 do 11:30hod. a popoludní od 14:30 do 16:30hod.

Tešíme sa na Vás! Kristus medzi nami!

S pozdravom Mgr. Elena Marhevková, riad., sr. Joachima, sr. Laura a všetky deti škôlky!

Čítať ďalej