Skip to main content

10. VÝROČIE METROPOLITNEJ GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku si 30. januára pripomenula 10. výročie jej povýšenia na metropolitnú cirkev sui iuris. V nedeľu 4. februára prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ slávil pri tejto príležitosti v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine archijerejskú svätú liturgiu, spolu s kardinálom Stanisławom Dziwiszom, apoštolským nunciom Mons. Giacomom Guidom Ottonellom a ďalšími arcibiskupmi a biskupmi zo Slovenska a zahraničia a desiatkami kňazov. Zároveň to bol Deň zasväteného života v Prešovskej archieparchii, ktorého sa zúčastnilo osemdesiat rehoľníkov a rehoľných sestier aj z našej Kongregácie Sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie.

Slávnostnú homíliu ohlásil krakovský kardinál Stanisław Dziwisz, ktorý ocenil rozkvet Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Na konci slávnosti sa prihovoril apoštolský nuncius Mons. Giacomo Guido Ottonello, ktorý pripomenul výročia, ktoré v tomto roku slávi Prešovská metropolitná cirkev sui iuris i výročia prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ a poďakoval jemu i eparchiálnym biskupom Milanovi Chauturovi CSsR a Petrovi Rusnákovi za ich záslužnú a cennú pastoračnú prácu pre spoločné dobro veriacich. Slová vďaky Trojjedinému Bohu a všetkým prítomným nakoniec vyslovil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Poďakoval otcovi kardinálovi a otcovi nunciovi, spolubratom arcibiskupom a biskupom, kňazom vo všetkých službách na rôznych miestach, rehoľníkom a rehoľným sestrám i všetkým veriacim. Na záver boli všetci prítomní hostia a dobrodinci pozvaní na slávnostný obed do Domu sv. Mikuláša. 

Autor textu: sr. Jozefka Maníková 

Čítať ďalej

Stretnutie zasvätených v Michalovciach

Dňa 3. 2. 2018 sa konalo stretnutie zasvätených osôb, ktoré pôsobia a žijú na území Košickej eparchie, s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom v Bazilike minor v Michalovciach. Liturgický program sa začal modlitbou tretieho času, ktorý viedol otec Marko Rozkoš, riaditeľ košického eparchiálneho úradu.

Program pokračoval prednáškou provinciálnej predstavenej Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie sestry Petry Evy Sičákovej SSNPM. Vrcholným momentom bola archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Milan Chautur. V homílii pripomenul nielen zasväteným osobám, že vzťah k Bohu nemá byť len o zachovávaní vonkajších predpisov a prikázaní. Ako vzor predložil Presvätú Bohorodičku, ktorá veľa nehovorila, veľa sa nepýtala, ale naplno prežívala vnútorný vzťah ku svojmu Bohu. Ako vysvetlil, ona je príkladom pre rehoľnice, ale aj pre rehoľníkov, ktorých úlohou je ukazovať svedectvo hlbokého vzťahu s Kristom. K tomu je potrebné, aby postoje zasvätených určoval jedine Boh.
Program pokračoval popoludňajším stretnutím zasvätených osôb s vladykom Milanom v budove Kláštora Redemptoristov v Michalovciach spojeným s prednáškou otca Metoda M. Lukačika CSsR, viceprovinciála redemptoristov michalovskej viceprovincie na tému zväzku zasväteného života a psychológie. Počas stretnutia mohla každá rehoľná rodina vyjadriť svoje skúsenosti z duchovnej oblasti i z komunitného života. Stretnutie sa zakončilo modlitbou molebenu k blahoslavenému hieromučeníkovi Metodovi D. Trčkovi CSsR. /zdroj: www.grkatke.sk/

Čítať ďalej

Juniorské stretnutie v Ľutine

V dňoch od 2. – 4. 2. 2018 sa v Ľutine konalo stretnutie junioriek pod vedením sr. Simeony. Spoločne sa zamýšľali nad témou: povedať Bohu Otec. Pán Boh má v Biblii mnoho mien: Kráľ, Pán pánov, Sudca, Stvoriteľ, Všemohúci… Vieme však, ako je označovaný najčastejšie? Ako Otec.  Boh chce, aby sme ho spoznali ako Otca. Chce, aby sme spoznali jeho lásku. Ak zažijeme Božiu lásku v našom živote, budeme chcieť milovať Boha, seba a ľudí okolo nás.  /autor textu sr. A. Chovanová/

(viac…)

Čítať ďalej

Kurz Samuel

Drahí duchovní otcovia,

Rehoľníci zo spišskej diecézy inšpirovaní tímom pastorácie povolaní v Nitrianskej a Bratislavskej diecéze chcú ponúknuť mladým ľuďom v našej diecéze ročný kurz pre rozlišovanie povolania s názvom „Kurz Samuel“.

V mene nášho tímu Vás prosím o uverejnenie priloženého plagátu vo vašich farských výveskách, a ak uznáte za vhodné aj krátku správu vo farských oznamoch o možnosti prihlásiť sa na kurz do 10. februára 2018. Viac informácií o kurze je na stránke kurzsamuel.sk.

(viac…)

Čítať ďalej

Národné stretnutie mládeže: Prešov 2018

„V živote treba riskovať, kto neriskuje, nevyhráva!“

Pápež František
Ako tému pre SDM na rok 2018 vybral Svätý Otec doslova „anjelský“ hlas: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.“ (Lk 1, 30) Téma nesie podtitul: Odvaha žiť v prítomnosti. Najbližšie Svetové dni mládeže budú v Paname, pre ktorú je voda mimoriadne kľúčová – je to krajina obmytá oceánmi, krajina známa svojím dychberúcim Panamským prieplavom, dažďovými pralesmi aj obdobím dažďov, kvôli ktorým sa SDM budú konať už v januári 2019! Predtým nás však čaká Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Ak si známy vzorec vody H2O napíšeme a prečítame odzadu, dostaneme O2H resp. „o-dva-ha“. Predstavujeme vám spoločnú duchovnú prípravu na P18 aj SDM v Paname s názvom Odvážny rok, ktorá spája odvahu so symbolikou vody.
Sväté písmo:
Hlavnými postavami Odvážneho roka budú postavy z Jánovho evanjelia, ktoré niektorí biblisti nazývajú evanjeliom vody, ktorou je Kristus. Všetky postavy súvisia s vodou a odvahou – Ján Krstiteľ, panna Mária, Nikodém, Samaritánka, chromý pri rybníku Betsata, Peter, slepec pri rybníku Siloe, stotník pod krížom a Mária Magdaléna

List:
„Studnicou“ každej katechézy je list pre mladých, ktorý ponúka čerstvý dúšok odvahy. Autori listov sú skúsení sprievodcovia mladých ľudí dobre poznajúci ich smäd – o. biskup Marek Forgáč, biblista František Trstenský, kňazi Andrej Darmo, Patrik Balázs, Dominik Markoš a viacerí rehoľníci – františkán brat Filip Čierny, sestra Chantal Fukasová – vykupiteľka, vincentín Pavol Noga a redemptorista Miroslav Bujdoš.
(viac…)

Čítať ďalej

Sviatok blaženej Jozafaty v Trenčíne

20. november je už tradične deň, kedy slávime sviatok našej spoluzakladateľky bl. Matky Jozafaty.
Aj tento rok sme ho v Trenčíne patrične oslávili spolu s našími farnìkmi v našej kláštornej kaplnke.
Pred sv. liturgiou sme spolu zaspievali moleben k bl. Matke Jozafate. Sv. liturgiu slávil o. Igor Cingeľ, ktorý nás v homìlii povzbudzoval k svätosti, podľa príkladu bl. Jozafaty. Po liturgii sme si počas myrovania mohli uctiť ostatky blahoslavenej. A potom nás čakalo pripravene agape v jedálni materskej školy, počas ktorého sme s našimi farníkmi mohli zdieľať radostné spoločenstvo, nechýbal ani spev tak ako sa na správnych východniarov patrí. (viac…)

Čítať ďalej

Sviatok blaženej Jozafaty v Humennom

Sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie v Humennom ​20. novembra ​znova oslávili sviatok svojej Matky Jozafaty vo farskom spoločenstve v modlitbe.
Po slávnostnej sv. liturgii, v ktorej sa veriacim prihovoril o. dekan Miroslav Iľko, nasledoval moleben k blahoslavenej Matke Jozafate
s prosbami o príhovor od veriacich farnosti.​ ​Na záver si mohli uctiť aj ostatky blahoslavenej uložené v ikone.

Autor textu a fotografii: sr. S. Ondovčáková

Čítať ďalej

Otvorenie nových možností pre seniorov – symfónia aktivity a relaxu

Počas mesiacov júl až november 2017 sa nám, v Dome sv. Kozmu a Damiána v Prešove na Rumanovej 6, podarila realizácia projektu s názvom: Integrácia ľudí so špeciálnymi potrebami do spoločnosti – symfónia aktivity a relaxu

Prioritný cieľ projektu: Zvyšovanie kvality života seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána s poruchami mobility cez zakúpenie 9 miestneho špeciálne upraveného motorového vozidla s hydraulickou zdvíhacou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík

Stručné vyhodnotenie podujatia, projektu:
Dňa 3.11.2017 naši seniori s s náležitou radosťou slávnostne prevzali dlho očakávané špeciálne upravené vozidlo. Hneď na prvej skúšobnej jazde začali podávať návrhy, kam všade sa chcú vybrať na výlet či kultúrnu akciu. Nápadov bolo veľa a my spoločne s nimi, za pomoci rodinných príslušníkov a dobrovoľníkov, im chceme tieto sny začať plniť. Získané prostriedky sa stali oporným bodom pre realizáciu dlhoročných vízií, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb ľudí s poruchami mobility a umožnia plnohodnotne sa zapojiť ľuďom so znevýhodnením do spoločnosti. Už roky sa snažíme umožňovať im účasť na spoločensko-kultúrnych podujatiach a rekreačno-rehabilitačných podujatiach špecificky podľa individuálnych prianí a potrieb a veríme, že za pomoci nového auta budú tieto výjazdy ešte častejšie.
(viac…)

Čítať ďalej