Skip to main content

Naša služba

Aj v týchto nie ľahkých dňoch sa môžeme podieľať na aktivitách pre druhých, ktorí sú v núdzi a potrebujú pomoc. Sestra Serafína šije rúšky, ktoré bude používať personál v prvej línii pri ošetrovaní nakazených. Konkrétne sa jedná o Univerzitnú nemocnicu Louisa Pasteura v Košiciach. Aj počas tejto situácie, ktorá akoby vytrhla ľudí z nejakého „komfortu“, sú sestry Služobnice stále s vami v duchovnom spojení. Stále sa spájame v modlitbe za všetkých trpiacich, nakazených, zosnulých aj tých, ktorí nestále nasadzujú svoj život v službe druhým.

Čítať ďalej

Prosba blaženej sestry Jozafaty

V čase tejto skúšky sa modlíme slovami blaženej Jozafaty:
Ó, Ježisu, Tvoje svetlo svieti našim očiam len zďaleka, uprostred neprieliadnuteľnej temnoty, ktorá nás obkľučuje.
Ó, Ježišu, zachráň nás, lebo hynieme a vysloboď nás silou svojho kríža. K tebe voláme, ktorý si nás vykúpil. Zatiaľ sme ešte pútnici, aj keď si nás už celkom vykúpil tvojou Krvou.
Vypočuj nás, vypočuj Bože a Spasiteľu náš, keď voláme uprostred tohto mora, zápasiac uprostred vĺn.
Vidíme ťa, Ježišu, stále na brehu, odkiaľ sa pozeráš, v akom sme nebezpečenstve, ako sa namáhame, aby sme zvíťazili v tomto boji.
Spas nás pre Tvoje meno a učiň, aby sme preplávali bezpečne uprostred skál a nakoniec odpočívali v Tvojom náruči, ó, môj Bože! Amen.

Čítať ďalej

Spoločná modlitba otca arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka, SJ s chorými

Dňa 11. 2. 2020 pri príležitosti Svetového dňa chorých privítali naši seniori s radostným srdcom medzi sebou otca arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka, SJ. Cieľom tejto vzácnej návštevy bolo spoločné stretnutie na modlitbe posvätného ruženca a korunky Božieho milosrdenstva s chorými v Dome sv. Kozmu a Damiána na Rumanovej 6 v Prešove. V príhovore im otec arcibiskup sprostredkoval posolstvo pápeža Františka k 28. Svetovému dňu chorých. Potom sa osobne stretol s každým chorým a seniorov i personál obdaroval milým darčekom. Na záver stretnutia mu seniori s vďačnosťou v srdci odovzdali vlastnoručne vyrobený kríž z prírodných materiálov ako symbol posily a nádeje v ich osobnom utrpení.
sr. Emanuela Rindošová, vedúca zariadenia

Čítať ďalej

Zasvätení bratislavskej eparchie

Zasvätení bratislavskej eparchie už tradične oslávili sviatok Stretnutia Pána 3. februára 2020, tentokrát v Badíne. Spolu s bratislavským eparchom vladykom Rusnákom a jeho kúriou, za účasti miestnych kňazov a rehoľníkov, napĺňali slová žalmistu: „Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu!“ Ž 133,1. Salezián o. Peter Ondrej sa s ostatnými podelil o prežívanie svojho zasvätenia na základe Božieho slova o Jonášovi.
Text, foto: Benjamína

Čítať ďalej

Formačné stretnutie v Ríme

V dňoch od 27.1. – 4.2.2020 sa v generálnom dome v Ríme konalo stretnutie Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Stretnutia sa zúčastnili formátorky zo všetkých provincií. Slovensku provinciu zastupovali sr. Hieronyma R. Kaščiková a sr. Simeona M. Ferková. Hlavnou témou stretnutia bola „Formácia sestier cez výzvy dnešnej doby“. V prvých dňoch sa sestry zdieľali ako prebieha formácia v každej provincii, aké sú výzvy, či problémy na rôznych etapách formácie. Ďalšie dni sestry spoločne alebo v skupinách pracovali nad formačným dokumentom a hľadali rôzne možnosti ako nové výzvy vo formácii uviesť do praxe. V sobotu sa sestry zúčastnili exkurzie Baziliky Santa Maria Maggiore a večer sv. omše so sv. Otcom Františkom v Bazilike svätého Petra z príležitostí sviatku Stretnutia Pána. Bohu vďaka za požehnaný čas a veľmi vzácne chvíle spoločného stretnutia a spolupráce nad Formačným dokumentom. (text/foto: sr. Hieronyma/sr. Simeona)

Čítať ďalej