Skip to main content

Sviatok Nepoškvrnenej Panny Márie

Dňa 7.12.2019 si Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie spoločne vykonali duchovnú obnovu pod vedením o. Reginalda Slavkovského OP. Zamýšľali sa nad darom odpustenie a odpúšťania. V katedrále Jána Krstiteľa v Prešove vo sviatok Nepoškvrnenej Panny Márie si obnovili svoje doživotné sľuby a potom spoločne slávili životné jubileum sestry Antónie. Jubilantke vyprosujeme MNOHAJA I BLAHAJA LITA!

Čítať ďalej

Stretnutie vedúcich pracovníkov katolíckych škôl

V dňoch 21. až 23. novembra 2019 sa v Badíne stretli vedúci pracovníci katolíckych škôl, ktorých zriaďovateľmi sú rehoľné spoločenstvá na Slovensku. Pri duchovných cvičeniach sa venovali téme emocionálnej zrelosti pod vedením p. Juraja Ďurneka SchP a sr. Timotei Šebeňovej FDC. Vo vzájomnom zdieľaní sa obohatili o svoje radosti i starosti a obnovení na duchu odhodlane vykročili v ústrety svojej službe.
text, foto: s. Benjamína

Čítať ďalej