Skip to main content

90. výročie od príchodu prvých sestier Služobníc na územie Slovenska

31. augusta 2018 oslávili sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie 90. výročie od príchodu prvých sestier na územie Slovenska. Za účasti vladyku Petra Rusnáka, Milana Chautura a Jána Eugena Kočiša a mnohých kňazov slávili v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove slávnostnú sv. liturgiu za účasti matky generálnej sr. Sofie Lebedovič a spolusestier zo zahraničia. Pred sv. liturgiou sa sv. ruženec pomodlila humenská mládež spolu so sr. Simeonou a sv. liturgiu doprevádzali svojím spevom sestry služobnice aj kňazský Zbor sv. Jakuba. V závere odzneli mnohé priania a poďakovania. Potom nasledovala premiéra dokumentárneho filmu LEBO ONI BUDÚ NASÝTENÍ v kine Scala. Záver slávnostného stretnutia vyvrcholil slávnostným obedom pre sestry spolu s pozvanými hosťami v Kňazskom seminári P.P. Gojdiča. NA MNOHAJA I BLAHAJA LITA! text/foto: sr. Sofia Ondovčáková SNPM/ Tomáš Oharčák

Čítať ďalej

Mládež zo Zaporožia

Sedem dní pred P18 pricestovala mládež, ktorá bola vybraná cez gréckokatolícku Charitu „Karitas“ zo Zaporožia (Ukrajina) na SLovensko. Sestra Katarína pripravila pre mládež program a spolu navštívili :
– Sečovskú Polianku, kde bola odpustová slávnosť a pri slávnosti boli prijatí do „Bratstva svätého Škapuliara“
– Bardejovské Kúpele, Bardejov
– Košice
– Ľutinu
– Starú Ľubovňu
– Pieniny a Vysoké Tatry.
Dňa 26. 07. sa mládež pripojila k 20-člennej skupine z Humenného, ktorú viedla sr. Simeona. (text/foto: sr. Katarína Kozáková)

 

 

(viac…)

Čítať ďalej

Mladí z P18 v Dome sv. Kozmu a Damiána

Na Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove, sme 27.7.2018 osobne odpovedali na výzvu Svätého Otca Františka „1 milión mladých pre pápeža“. Snom pápeža je, aby sa na celom svete našlo milión mladých, ktorí budú šíriť sociálne učenie cirkvi do spoločnosti. Počas P18 mladí dobrovoľníci „vlastnej koži“ prijali pozvanie pápeža Františka a vlastnoručne v rámci „Popoludnia angažovanosti“ prispeli k nádhernému medzigeneračnému stretnutiu a vzájomnému obohateniu v Dome sv. Kozmu a Damiána.
Na mladých odvážlivcov čakalo viacero prekvapení, ktoré naplno vyskúšali ich odvahu, no nezľakli sa a statočne sa zapojili sa do zaujímavých aktivít. Špeciálnou výzvou na krok odvahy bolo naučiť sa manipulovať s invalidnými vozíkmi, so špeciálnym zdvihákom a hlavne nechať sa „povoziť“ a dôverovať svojmu kamarátovi, že jazdu bezpečne zvládne. Ďalej naši seniori mládežníkov privítali na športovom zápolení, mali možnosť spoločne si vyskúšať rôzne „voľnočasové aktivity“ (skladanie puzzlí, špeciálne pexeso – hľadanie dvojíc svätých, prezeranie si fotografií na PC v rámci družného rozhovoru a iné), ale aj spoločne sa stretnúť na modlitbe. Čas strávený spolu bol veľmi povzbudzujúci a mladí skonštatovali, že určite budú v podobných aktivitách pokračovať v svojej rodine so starými rodičmi, či ako dobrovoľníci v nejakom zariadení v blízkosti svojho bydliska.

text/foto: sr. E. Rindošová

 

(viac…)

Čítať ďalej

Návšteva krajského múzea

Miništranti spolu so seniormi navštívili Krajské múzeum v Prešove
Stredajšie doobedie strávili chlapci z tábora miništrantov „Česť služby – Úctu vzdáme“ spolu s animátormi, bohoslovcami kňazského seminára v Prešove t.j. spolu 38 nadšencov, ako dobrovoľníci so seniormi z Domu sv. Kozmu a Damiána. Chlapci svoju návštevu začali priamo v seniorparku, kde im sestra Emanuela porozprávala o Dome a jeho obyvateľoch, s ktorými sa mali o chvíľu stretnúť. Spomenula aj olympiádu, ktorá sa konala pred necelým mesiacom. Následne zobrala chlapcov na prehliadku samotnej budovy, kde ich už nedočkavo čakali seniori, pripravení na výlet. Niektorí vozičkári sa previezli na špeciálnom aute so zdvižnou plošinou, iní išli na vozíčku spolu s chlapcami. Akciu pomohol manažovať personál a členovia o.z. LÁSKAVÉ RUKY a všetci spolu sa vybrali cez Prešov do Krajského múzea. So záujmom si najprv prezreli výstavu historických hasičských vozidiel. V múzeu práve prebiehala okrem stálej expozície archeoparku a zbraní aj výstava petrolejových lámp z rôznych krajín sveta. Na návštevníkov múzea čakali aj odborní lektori, ktorí sa nenechali zaskočiť veľkou skupinou návštevníkov a ochotne každej skupinke porozprávali o vystavenej expozícii. Chlapci si odniesli veľa nových poznatkov, spoznali klientov Domu sv. Kozmu a Damiána, ktorým vyčarili úsmev na tvári svojim záujmom a otázkami. Niektorí chlapci pomáhali personálu aj s vozíčkami, čím ukázali, že ešte stále sú mladí, ktorí vedia vzdať úctu starším, vypočuť ich a podať pomocnú ruku.

(viac…)

Čítať ďalej

„My sme Prešov“

Mesto Prešov udelilo ocenenie „MY SME PREŠOV“ Domu sv. Kozmu a Damiána, ZOS, DSS a ŠP

V sobotu 7.júla 2018 v Prešove v rámci letných podujatí My sme východ sa na námestí uskutočnilo vyhlásenie ocenených „My sme Prešov“. Ocenení boli v dvoch kategóriách a to v sociálnej a kultúrnej. V sociálnej oblasti za starostlivosť o ťažko chorých viceprimátor mesta Prešov Ing. Štefan Kužma odovzdal ocenenie „Tehla za budovanie mesta Prešov na Slovensku, vo svete a v Širokom okolí…“ Domu sv. Kozmu a Damiána, ktorého zriaďovateľom je Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie (ďalej SSNPM). Touto službou sestry napĺňajú charizmu Kongregácie na Slovensku už 90 rokov. Z neďalekej Ukrajiny ich v roku 1928 pozval bl. Peter Pavol Gojdič, Prešovský biskup. V Dome sv. Kozmu a Damiána sa už 17 rokov poskytuje starostlivosť o 21 ťažko chorých a zomierajúcich v ZOS, DSS a ŠP. 

text/foto: sr. Emanuela Rindošová

Čítať ďalej

Odpustová slávnosť sv. Kozmu

30. jún 2018 sa niesol v znamení slávenia odpustovej slávnosti patrónov nášho zariadenia, svätých Kozmu a Damiána. Ďakovnej svätej liturgii predsedal otec Peter Komanický a v homílii sa prítomným prihovoril otec Marek Belej. Na slávnosti v Dome sv. Kozmu a Damiána sa zúčastnili jeho klienti s rodinnými príslušníkmi i priatelia a dobrodinci tohto zariadenia. Po liturgii sa všetci stretli v spoločenskej miestnosti na slávnostnom agapé.

Čítať ďalej