Skip to main content

Milión detí sa modlí ruženec

V takmer 70 krajinách sa deti 18. októbra 2017 o 9.00 h zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. Aj deti z Humenného západného a východného obradu sa v kostole všetkých svätých v Humennom spojili v modlitbe ruženca. Buďme hlasom Božej Matky v tomto nepokojnom svete a pomáhajme našim deťom, aby od útleho detstva zakúšali, že iba cez modlitbu ruženca, to znamená, keď sa budú držať ruky Panny Márie, sa dá na tejto zemi vybudovať spoločnosť, kde bude možné harmonické spolužitie a spravodlivosť.

Čítať ďalej

Návšteva z Ukrajiny

 Dňa 12. až 13. októbra trenčiansku komunitu a CMŠ bl. Tarzície navštívi sestry služobnice z Ukrajiny, ktoré pracujú v školstve a ich cieľom bolo oboznámiť sa s okolnosťami cirkevného školstva na Slovensku. Keďže pre mnohé z nich to bola prvá návšteva Slovenska, navštívili aj trenčiansky hrad, pútnické miesto Skalka a cirkevnú školu v Žiline. Ďakujeme za krásne spoločenstvo a vzájomné obohatenie.

Čítať ďalej

V Dome sv. Kozmu a Damiána začala zaujímavá jeseň

Mesiac október sa niesol v znamení kultúrnych podujatí. Spolu s našimi  klientmi  sme  sa  2. októbra 2017 zúčastnili na regionálnej súťaži „Krídla túžby“, ktorá sa konala v divadle Jonáša Záborského. Táto súťaž sa niesla pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja. Zaujímavý kultúrny program a divadelné scénky klientov z iných zariadení, nás veľmi zaujali a pobavili.

Na zaver súťaže boli oceňovaní najlepší prijímatelia, poskytovatelia a zamestnanci sociálnych zariadení.

Ďalšie zaujímavé podujatie, ktoré sme s klientmi navštívili 5. októbra 2017 bolo folklórne vystúpenie „Kandráčovcov“. Vystúpenie sa konalo pri príležitosti mesiaca úcty k starším v Parku kultúry a oddychu v Prešove a usporiadateľom bolo Mesto Prešov. Podujatie plné spevu a hudby pripomenulo našim klientom ich mladosť a s radostným srdcom sa ku spevu známych pesničiek pridali.

Na spestrenie jesenných dní a skrášlenie interiéru nášho zariadenia spoločne sme s klientmi zhotovili koláž na tému „Jesenná krajinka.“ Pri jej vytváraní nešetrili dobrými nápadmi, fantáziou a svojim talentom. Vytvorili čarovnú krajinku plnú  jesenných motívov a farieb.

(viac…)

Čítať ďalej

Jubileum sestier

Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie si krásnou slávnosťou 7. októbra 2017 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove pripomenuli 25 rokov, kedy 7 sestier povedalo Bohu svoje ÁNO. Sestra Maximiliána, Hieronyma, Emanuela, Marianna, Augustína, Serafína a Martina oslávili svoje 25-ročné rehoľné jubileum sv. liturgiou za účasti metropolitu arcibiskupa Jána Babjaka, biskupa Jána Eugena Kočiša a ostatných kňazov, rehoľníkov, spolusestier a pozvaných príbuzných. Milú slávnosť doprevádzal spevom Bohoslovecký zbor sv. Romana Sladkopevca aj spolusestry. Povznášajúci duchovný zážitok dotvorilo aj spoločné stretnutie jubilantiek s pozvanými hosťami a spolusestrami pri slávnostnom stole v gréckokatolíckom seminári na Sládkovičovej ulici.
Drahé jubilantky, nech vás Boh žehná na MNOHAJA I BLAHAJA LITA!

(viac…)

Čítať ďalej

Blahorečenie Títusa Zemana

V sobotu 30. septembra 2017 veriaci z Popradu-Veľkej skoro ráno putovali autobusom do Bratislavy na Blahorečenie dona Títusa Zemana, mučeníka za duchovné povolania. Slávnosť začala o 10.30 h v Petržalke na priestranstve pri Kostole Svätej rodiny.
Na pontifikálnej sv. omši blahorečenia predsedal a obrad blahorečenia vykonal legát Svätého otca Františka – kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. Zúčastnilo sa množstvo biskupov, kňazov, bohoslovcov, zasvätených osôb, veriacich z celého Slovenska. Na záver si mohli všetci veriaci uctiť a modliť sa pri relikviách blahoslaveného mučeníka Títusa Zemana.
Blahoslavený Títus Zeman, prihováraj sa za nás.

Čítať ďalej

Farský deň v Poprade

V nedeľu 24.septembra 2017 sa v gréckokatolíckej farnosti konal farský deň. Program sa začal modlitbou deviateho času, ktorú viedol protopresbyter a správca Gréckokatolíckej farnosti Poprad o. Jaroslav Matoľák spolu s otcom diakonom Petrom Tokačom. Otec Dominik Petrík, kaplán vo farnosti pripravil pre dospelých prezentáciu o možných pastoračných plánoch, či aktivitách do budúcnosti, ktorú prezentoval o. Matoľák. Aj pre deti bol pripravený bohatý program, súťaže, hry, piesne, na ktorom sa podieľali aj naše sestry. Po programe sme si mohli vychutnať lahodný guláš. Tiež sme sa mohli občerstviť kávou, zákuskom a sladkým potešením. Na záver si dospeli zahrali kvíz, ktorý pripravila s. Timotea. Tento deň bol požehnaný a prispel k lepšiemu budovaniu farskej rodiny.

(viac…)

Čítať ďalej

Duchovné putovanie

V čase od 15.- 17. 9. 2017 sa gréckokatolícky zbor z farnosti Poprad vybral na duchovné putovanie a sústredenie do Maďarska. Svoju púť začali v piatok v meste Máriapócs, najväčšom pútnickom meste pre gréckokatolíkov. Putovali aj veriaci z Košickej a Prešovskej archieparchie, na ktorej predsedal o. arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme s množstvom kňazov zo Slovenska. Cesta pokračovala do Budapešti, kde mohli spoznať duchovné i kultúrne dedičstvo hlavného mesta Budapešť. Navštívili aj Tropikárium – najväčšie morské akvárium v Strednej Európe. V nedeľu putovanie vyvrcholilo spevom na slávnostnej božskej liturgii v gréckokatolíckom chráme v Budapešti. Púť prispela k lepšiemu prehĺbeniu viery, budovaniu vzťahov a hlbšiemu prežívaniu svätej liturgie. Na púti bola sr. Jozefka.

(viac…)

Čítať ďalej

Púť v Máriapócs

Dňa 15.09.2017 sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie putovali k Bohorodičke do Maďarska – mesta Máriapócs, spolu so zamestnancami nášho zariadenia sv. Kozmu a Damiána. Zúčastnili sa na liturgii, ktorej predsedal arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. Vo svojej homílii poukázal na život presvätej Bohorodičky ako model veriaceho človeka pre dnešné časy. Po slávnosti si pútnici svoju púť spríjemnili exkurziou v ZOO parku. Boli to nádherné zážitky, kde mohli obdivovať Božie stvorenstvo.

(viac…)

Čítať ďalej