Skip to main content

Slávnosť bl. Tarzície v Trenčíne

27. jún 2019 bol už tradične oslavou patrónky škôlky bl. Tarzície v Trenčíne. Slávnostnú sv. liturgiu slávil vladyka P. Rusnák spolu s kňazmi bratislavskej eparchie. Pri hojnej účasti detí, ich rodičov a hostí sme ďakovali za prežitý školský rok 2018/19. Agapé nám spestrilo pečené prasiatko, ktoré nám dodalo energiu k šanteniu až do večerných hodín. Celé popoludnie sme prežili v príjemnej rodinnej atmosfére. Deti k tomuto sviatku dostali ešte jeden nezvyčajný dar – dopravné ihrisko, za ktorého realizáciu patrí vďaka firme GETOS.

(viac…)

Čítať ďalej

Názov projektu: Kvalitne poskytované sociálne služby od A po Z – symfónia krásy a bezpečia pre seniorov

Názov projektu: Kvalitne poskytované sociálne služby od A po Z – symfónia krásy a bezpečia pre seniorov

Hlavný cieľ projektu:
Zvyšovanie kvality života seniorov, cez estetickú, bezpečnú a klimatickú úpravu prostredia. Vhodné spájanie aktivity a relaxu u seniorov cez vytvorenie 2 nových socioterapeutických zón v rámci exteriéru zariadenia. Tento hlavný cieľ bol splnený a to cez úspešne realizované aktivity v rámci projektu:
Výsledky projektu:
• Vybudovaný nový múrik a oplotenie na rozmedzí pozemku Domu sv. Kozmu a Damiána.
• Ďalej sú inštalované nové zábradlia na balkónoch (terasách), ktoré spĺňajú bezpečnostnú i estetickú funkciu. Seniori vysoko ocenili aj vytvorenie 2 nových socioterapeutických zón na terasách budovy, ktoré sme vybavili špeciálnymi mobilnými kreslami určenými pre ľudí s poruchami mobility, slnečníkmi a stolíkmi. Kreslá a sú vyvinuté tak, aby človek s poruchou mobility, ak po určitom čase nevládze sedieť, na chvíľu si oddýchol v ležiacej polohe jednoduchým prepolohovaním kresla napr. aj priamo na terase či v seniorparku a po chvíli relaxu sa mohol znovu zapojiť do pikniku, šachu či inej aktivity.
• Projekt spĺňa okrem iného aj funkciu sociálnej integrácie. Realizáciou projektu naplníme základnú potrebu seniorov, bývať v estetiky podnetnom a bezpečnom prostredí a aktívne a zmysluplne využívať svoj voľný čas, podľa individuálnych prianí a možností jednotlivých seniorov. Pričom naším prvoradým cieľom je zvyšovanie kvality života našich seniorov.
• Inštalovanie bezprievanovej klímy do 2 miestností a parapetnej klímy do 1 miestnosti podkrovia umožní aktívnu prácu aj popoludňajší relax seniorom v príjemnom klimaticky upravenom prostredí aj počas najhorúcejších dní roka.
Benefitom týchto realizovaných projektov je pozitívny stimul pre všetkých zúčastnených Spojenie príjemného relaxu s rekreačnou aktivitou pri cvičení, rehabilitácii a rôznych športových či spoločenských aktivitách a možnosťou zapájania dobrovoľníkov. Našou víziou do budúcnosti je naďalej zvyšovať kvalitu života ľudí so špeciálnymi potrebami podľa ich individuálnych potrieb.

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
v spolupráci s Kongregáciou sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie

(viac…)

Čítať ďalej

Rozlúčka v Cirkevenej materskej škole bl. Tarzície

V Cirkevnej materskej škole bl. Tarzície v Trenčíne sme sa 13. júna 2019 historicky rozlúčili s devätnástimi predškolákmi, ktorí sa chystajú do „veľkej školy“. Niektorí z nich navštevovali škôlku od jej vzniku v roku 2015. V kruhu rodín a priateľov detí sme prežili krásny čas plný spomienok a vďačnosti Bohu za tento dar.
sr. Benjamína SNPM

(viac…)

Čítať ďalej

Púť na Staré Hory

Tí, čo sa starajú o chorých v Dome sv. Kozmu a Damiána, sa vybrali na púť na Staré Hory…
8.júna 2019 sa zamestnanci z Domu sv. Kozmu a Damiána pripojili k celoslovenskej púti kresťanských zdravotníkov na Starých Horách. V modlitbe a rozjímaní spoločne ďakovali aj prosili, v Bazilike Návštevy Panny Márie, nebeskú Matku za jej pomoc a ochranu pri svojom náročnom povolaní starostlivosti o ťažko chorých aj zomierajúcich…. Púť sa zakončila v areále Studničky modlitbou slávnostného ruženca a obnovením zverenia zdravotníkov a chorých Slovenska svätým Kozmovi a Damiánovi s možnosťou uctiť si relikvie týchto nezištných svätých lekárov.
s. Emanuela Rindošová, účastníčka púte

Ďalšie podrobnosti o púti sa môžete dozvedieť:
https://www.katolickenoviny.sk/…/stare-hory-privitali-krest…

(viac…)

Čítať ďalej

Deň otvorených dverí a športu

Dňa 12. 06. 2019 sa v Dome sv. Kozmu a Damiána konal Deň otvorených dverí a VII. ročník Kozmo-Damián olympiády. Celý deň sa niesol v duchu myšlienky projektu „Jeseň života v plnej kráse“, ktorého hlavným donorom je Nadácia GRANVIA a spolurealizátorom o. z. LÁSKAVÉ RUKY. Za Nadáciu GRANVIA sa k účastníkom podujatia prihovoril Ing. Marek Reisinger, riaditeľ závodu PREŠOV firmy EUROVIA a zároveň klientke Lenke odovzdal nový špeciálny polohovací vozík, ktorý sa pre ňu stane bránou do spoločnosti. Od včasného rána sa k nám na pomoc s prípravou a organizáciou pridávali študenti-dobrovoľníci zo Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého, z Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča z Prešova a seminaristi z Gréckokatolíckeho seminára bl. P. P. Gojdiča z Prešova, ktorí sa stali odborníkmi na jednotlivé športové disciplíny a zároveň i rozhodcami. Svojimi športovými výkonmi prišli seniorov podporiť aj žiaci 4. roč. Základnej školy bl. Pavla Petra Gojdiča z Bernolákovej ulice v Prešove a predškoláci z MŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským na Sládkovičovej ulici. Najviac sa však naši seniori tešili svojim príbuzným. Spolu sa na podujatí zúčastnilo 147 športovcov, od 2-ročných po 95-ročnú pani Annu. Deň sme začali spoločnou piesňou za doprovodu gitary, ktorá všetkých dobre naladila a pomohla odbúrať počiatočnú nesmelosť detí. Športovcov prišla pozdraviť a povzbudiť krátkym príhovorom, za Mesto Prešov, aj PhDr. Jana Zakarovská zo sociálneho odboru. Súťaženie v šiestich farebných tímoch sa začalo netradičným štafetovým behom. Súťažiaci behali spoločne s vozičkármi a tak získavali zaslúžené body a víťazstvá. Cieľom bolo vzájomne si pomáhať: mladší starším, väčšie deti menším a seniori mladým svojimi skúsenosťami a radami (napríklad na vedomostnej súťaži). Každý zo športovcov sa snažil podať čo najlepší výkon. Slniečko pekne svietilo a tak posmeľovalo súťažiacich do poslednej športovej disciplíny – vodného súboja. Čas strávený v rozhovoroch s mladými ľuďmi, radosť z pohybu a úsmevy malých detí priniesli seniorom potešenie, povzbudenie a entuziazmus do života. Na chvíľu sa ich život zmenil. Premenil sa pomocou spomienok i krásou daného okamihu a rozkvitol mladosťou. Ďakujeme všetkým, ktorí svojou osobnou angažovanosťou prispeli k zvyšovaniu kvality života našich seniorov. Emanuela Rindošová, o. z. LÁSKAVÉ RUKY

(viac…)

Čítať ďalej