Skip to main content

Farský deň v Poprade

V nedeľu 24.septembra 2017 sa v gréckokatolíckej farnosti konal farský deň. Program sa začal modlitbou deviateho času, ktorú viedol protopresbyter a správca Gréckokatolíckej farnosti Poprad o. Jaroslav Matoľák spolu s otcom diakonom Petrom Tokačom. Otec Dominik Petrík, kaplán vo farnosti pripravil pre dospelých prezentáciu o možných pastoračných plánoch, či aktivitách do budúcnosti, ktorú prezentoval o. Matoľák. Aj pre deti bol pripravený bohatý program, súťaže, hry, piesne, na ktorom sa podieľali aj naše sestry. Po programe sme si mohli vychutnať lahodný guláš. Tiež sme sa mohli občerstviť kávou, zákuskom a sladkým potešením. Na záver si dospeli zahrali kvíz, ktorý pripravila s. Timotea. Tento deň bol požehnaný a prispel k lepšiemu budovaniu farskej rodiny.

(viac…)

Čítať ďalej

Duchovné putovanie

V čase od 15.- 17. 9. 2017 sa gréckokatolícky zbor z farnosti Poprad vybral na duchovné putovanie a sústredenie do Maďarska. Svoju púť začali v piatok v meste Máriapócs, najväčšom pútnickom meste pre gréckokatolíkov. Putovali aj veriaci z Košickej a Prešovskej archieparchie, na ktorej predsedal o. arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme s množstvom kňazov zo Slovenska. Cesta pokračovala do Budapešti, kde mohli spoznať duchovné i kultúrne dedičstvo hlavného mesta Budapešť. Navštívili aj Tropikárium – najväčšie morské akvárium v Strednej Európe. V nedeľu putovanie vyvrcholilo spevom na slávnostnej božskej liturgii v gréckokatolíckom chráme v Budapešti. Púť prispela k lepšiemu prehĺbeniu viery, budovaniu vzťahov a hlbšiemu prežívaniu svätej liturgie. Na púti bola sr. Jozefka.

(viac…)

Čítať ďalej

Púť v Máriapócs

Dňa 15.09.2017 sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie putovali k Bohorodičke do Maďarska – mesta Máriapócs, spolu so zamestnancami nášho zariadenia sv. Kozmu a Damiána. Zúčastnili sa na liturgii, ktorej predsedal arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. Vo svojej homílii poukázal na život presvätej Bohorodičky ako model veriaceho človeka pre dnešné časy. Po slávnosti si pútnici svoju púť spríjemnili exkurziou v ZOO parku. Boli to nádherné zážitky, kde mohli obdivovať Božie stvorenstvo.

(viac…)

Čítať ďalej

Púť v Čirči

V dňoch od 26. 8. – 27. 8. 2017 sa konal archieparchiálny odpust na Mariánsku horu v Čirči (okr. Stará Ľubovňa). Odpustová slávnosť sa začala už v sobotu o 13.30 procesiou na Mariánsku horu, kde bol pre pútnikov pripravený bohatý program. Odpustová slávnosť vyvrcholila v nedeľu o 10.00 archijerejskou svätou liturgiou, na ktorej hlavným celebratnom bol vladyka Milan Lach SJ, nový administrátor gréckokatolíkov v Parme (USA). Tejto púte sa zúčastnili aj sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie. (viac…)

Čítať ďalej

Stretnutie seniorov a detí na V. Kozmo-Damián olympiáde a deň otvorených dverí

11. september 2017 sa stal výnimočným pre stretnutie 21 seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána v Prešove, 20 detí z Materskej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským na Sládkovičovej ulici v Prešove, 19 mladých dobrovoľníkov prevažne zo Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého a iných škôl, vnúčat našich seniorov s ich rodinami a ďalších hostí. Dobrovoľníci sa predtým zúčastnili edukačného stretnutia, kde sa oboznámili s manipulovaním s invalidnými vozíkmi a priučili sa základnej, špecifickej starostlivosti o ľudí s poruchami mobility. Až potom sa mohla začať samotná olympiáda. Na športovisko nastúpilo spolu 103 športovcov všetkých vekových kategórií. Súťažilo sa v 13 športových disciplínach. Najmladší športovec mal presne 2 mesiace a najstaršia športovkyňa sa tešila z veku 93 rokov. V poradí už piatu Kozmo-Damián olympiádu slávnostne otvorila trojica mladých športovcov prinesením a zapálením olympijského ohňa. V duchu teamovej spolupráce si navzájom pomáhali deti i seniori. Jedni svojimi šikovnými rukami a rýchlymi nohami a tí vekom pokročilí svojimi cennými radami. Teamová práca im pomohla získať cenné body a medaily. Tento deň bol zároveň aj dňom otvorených dverí pod záštitou mesta Prešov. Predstavitelia mesta a vedúce pracovníčky sociálneho odboru nás srdečne pozdravili a popriali nám všetko dobré a veľa športových úspechov. Hostia si prezreli zaradenie a spolu so športovcami si so zanietením zasúťažili. Smiechu a radosti nebolo konca kraja. Veríme, že tento deň sa natrvalo vryje do pamäti všetkých zúčastnených.

(viac…)

Čítať ďalej

Odpustová slávnosť v Humennom

V nedeľu, 27. augusta, sa uskutočnila odpustová slávnosť na počesť postavenia farského chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom. Gréckokatolícky chrám sa dožíva tento rok už 300 rokov, a preto pri tejto príležitosti slávnostnú liturgiu slúžil Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita. Sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie pôsobia v tejto farnosti od roku 1990. Spoločne ďakovali za dary milosti, ktoré môžu zažívať počas svojej apoštolskej práce.

 

Čítať ďalej

Sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky

Sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky 15. 8. Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie oslávili spolu so slávnosťou skladania prvých sľubov sr. Jany Hubcejovej a obnovy sľubov sr. Júlie Pribulovej. Slávnostným slúžiteľom sv. liturgie v Kňazskom seminári bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove bol o. Marko Durlák, špirituál kňazského seminára. Zúčastnili sa aj o. Igor Cingeľ, o. Vladimír Sekera, o. Pavol Tomko, CSsR, o. Ján Čuchráč, CSsR, spolu za účasti Matky generálnej Sofie Slavomíry Lebedovič, sr. provinciálnej Petry Evy Sičákovej, spolusestier z Poľska, rodinných príslušníkov sr. Jany a ostatných spolusestier. Po slávnostnej sv. liturgii sme sa všetci spolu stretli pri slávnostnom stole. V našich srdciach stále zaznieva myšlienka z homílie o. Marka Durláka: „Netreba resuscitovať starého človeka…Iba nový človek môže spievať novú pieseň Pánovi.“ Našim spolusestrám vyprosujeme MNOHAJA I BLAHAJA LITA a otcovi kazateľovi ďakujeme za jeho slovo.

Čítať ďalej

Nová generálna predstavená sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorá pôsobí v rámci Gréckokatolíckej cirkvi mala od 9. do 27. júla t.r. v Ríme svoju 13. generálnu kapitulu. Kapitula sa konala v jubilejnom roku tohto rehoľného spoločenstva, ktoré slávi 125 rokov od svojho založenia. Témou kapituly bolo preto prehĺbenie odkazu zakladateľky: „Kráčať po stopách blahoslavenej Jozafaty“.

Na zasadaní, ktoré prebiehalo v ukrajinskom Pápežskom kolégiu svätého Jozafáta v Ríme sa zúčastnilo 32 sestier zo siedmych provincií: Ukrajina, Kanada, Brazília, Srbsko, USA, Poľsko a Slovensko. Z Provincie Svätého Ducha zo Slovenska sa na kapitule zúčastnili: provinciálna predstavená sr. Petra Eva Sičáková SNPM, sr. Emanuela Mária Rindošová SNPM a sr. Damiana Mária Vasiliková SNPM.

V programe kapituly boli aj voľby novej generálne predstavenej. Tou sa stala sr. Sofia Slavomíra Lebedovič z Provincie Matky Božej Ustavičnej Pomoci z Poľska, ktorá bola zvolená na šesťročné obdobie (2017-2023). Čestným hosťom na voľbách bol vladyka Dionýz Ľachovič OSBM, apoštolský vizitátor gréckokatolíkov v Taliansku.

Kapitula tiež zvolila novú generálnu radu, ktorú tvoria štyri radkyne generálnej predstavenej: sr. Bonifácia Mária Ďakiv – zástupkyňa generálnej predstavenej (Provincia Spolutrpiacej Matky Božej, Ukrajina); sr. Janice Soľuk – druhá generálna radkyňa (Provincia Krista Kráľa, Kanada); sr. Mykolaja Stepas – tretia generálna radkyňa (Provincia sv. Jozefa, Srbsko) a sr. Luisa Ciupa – štvrtá radkyňa (Provincia svätého archanjela Michala, Brazília).

Novej generálnej rade vyprosujeme mnohé a blahé roky!

 

Čítať ďalej