SSNPM

Október, mesiac Panny Márie

V októbri si viac uctievame Pannu Máriu modlitbou sv. ruženca. Tak sa snažíme v modlitbe prednášať naše prosby Bohorodičke, ktorá sa za nás neustále prihovára Ježišovi – svojmu Synovi. V duchu tejto mariánskej úcty sa trieda Sexta, Oktáva a IV. AG Cirkevnej spojenej školy pomodlila sv. ruženec aj v nemeckom jazyku. Takto okrem duchovnej milosti získavame aj jazykové znalosti.
sr. Sofia