SSNPM

Odpustová slávnosť v Humennom

V nedeľu, 27. augusta, sa uskutočnila odpustová slávnosť na počesť postavenia farského chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom. Gréckokatolícky chrám sa dožíva tento rok už 300 rokov, a preto pri tejto príležitosti slávnostnú liturgiu slúžil Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita. Sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie pôsobia v tejto farnosti od roku 1990. Spoločne ďakovali za dary milosti, ktoré môžu zažívať počas svojej apoštolskej práce.