SSNPM

Odpustová slávnosť v CMŠ bl. Tarzície v Trenčíne

Vo štvrtok 27.6.2024 sme v našej CMŠ bl. Tarzície slávili odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku našej patrónky bl. mučeníčky Tarzície. Mali sme tú česť privítať vladyku Milana Lacha, ktorý spolu s duchovnými otcami V. Skybom, J. Korneckým a naším duchovným správcom o. I. Cingeľom slávili svätú liturgiu. Po liturgii vladyka Milan posvätil školské tašky a pomôcky našich predškolákov. Nasledovalo myrovanie a spoločné agapé, kde sme mali príležitosť zdieľať pohostinnosť a radosť zo spoločného času.