SSNPM

Odpustová slávnosť v cirkevnej materskej škole v Trenčíne

V pondelok 27.6.2016 sa konala prvá odpustová slávnosť cirkevnej materskej školy bl. mučenice Tarzície, ktorá je zároveň aj patrónkou kaplnky sestier trenčianskej komunity. Tento deň bol zároveň aj dňom 15. výročia beatifikácie bl. mučenice Tarzície. Slávnostnej sv. liturgii, ktorá sa konala v kaplnke sestier predsedal vladyka Peter Rusnák bratislavský eparcha spolu s kňazmi biskupského úradu a miestnym kňazom o. Igorom Cingeľom, ktorý je taktiež duchovným správcom CMŠ. Slávnosti sa zúčastnila aj generálna predstavená sestier služobníc sr. Tereza Slota z Ríma spolu so svojou sekretárkou sr. Paulou Hojdra a provinciálna predstavená sestier sr. Petra Sičaková. Slávnosť prebiehala za hojnej účasti deti, rodičov a našich farníkov. Po slávnosti sa v priestoroch CMŠ konalo spoločne agappe. Touto slávnosťou sa oficiálne ukončil školský rok, pri ktorej sme ďakovali Bohu za prijate milostí a dobrodenia.