SSNPM

Odpustová slávnosť ku cti blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka

Dňa 11. mája 2024 sme sa zúčastnili odpustovej slávnosti ku cti blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup a metropolita v prítomnosti kňazov, zasvätených osôb a veriacich. Vladyka Jonáš v homílii poukázal na pripravenosť očakávania Pána a na trpezlivosť, napriek všetkým prekážkam, ktoré sú v našom živote. Ako príklad svätej trpezlivosti nám ponúkol svedectvo života blahoslaveného biskupa Vasiľa. Po liturgii sme sa pomodlili moleben k bl. Vasiľovi.
Blažený otec a mučeník Vasiľ pros Boha za nás.