SSNPM

Odpustová slávnosť Domu uvedenia presvätej Bohorodičky do chrámu

V nedeľu 20. 11. 2016 komunita sestier Domu uvedenia presvätej Bohorodičky do chrámu v Prešove slávila svoj odpustový deň. Tomuto sviatku je zasvätená kaplnka. Pred svätou liturgiou sa pomodlili spoločne aj s pozvanou komunitou sestier z Humenného slávnostný ruženec. Svätú liturgiu slávil kazateľ o. Kasian Kamil Drozd a o. Anton Mojzeš. V kázni nás otec povzbudil k tomu, aby sme prinášali Ježiša medzi ľudí, aby sme sa delili s tým, čo koná v našom živote. A aj keď sa nám zdá, že nevidíme ovocie našej námahy, vždy to prináša ovocie očisťovania. Vďaka Bohu za čas krásneho spoločenstva.