SSNPM

Odovzdávanie a preberanie novej Konštitúcie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie

Odovzdávanie a preberanie novej Konštitúcie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie
Mimoriadna generálna kapitula Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorá sa konala v marci 2021 odsúhlasila novú konštitúciu, ktorú schválila Kongregácia pre východné cirkvi v Ríme v auguste 2022. Na sviatok bl. Jozafáty, dňa 20. novembra 2022 v  generálnom dome v Ríme odovzdal túto novú konštitúciu vladyka Bohdan Dzuriakh CSsR, apoštolský exarcha pre gréckokatolíckych ukrajinských veriacich v Nemecku a krajinách Škandinávie, matke generálnej Sofii Lebedovič a provinciálnym predstaveným SSNPM z celého sveta. Za slovenskú provinciu ju prevzala sestra Emanuela Mária Rindošová a následne ju odovzdávala sestrám slovenskej provincie počas vizitácie komunít od 7. Januára 2023. Modlíme sa, aby táto konštitúcia bola pre všetky sestry podľa slov bl. Jozáfaty učiteľom, sprievodcom i ukazovateľom smeru na ceste do svätosti.
Sr. Emanuela SNPM