SSNPM

Odovzdanie úradu

Dňa 26. 9. 2020 Sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie ukončili X. provinciálnu kapitulu slávnostnou sv. liturgiou o 9. 3O hod. v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Hlavným slúžiteľom bol arcibiskup a apoštolský administrátor Košickej eparchie Prof. ThDr. ICODr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD.
Po sv. liturgii prebehol obrad odovzdania úradu novozvolenej provinciálnej predstavenej sr. Emanuele Márii Rindošovej a jej novozvolenej provinciálnej rade a zároveň aj poďakovanie za službu doterajšej provinciálnej predstavenej sr. Petre Eve Sičákovej a jej doterajšej provinciálnej rade.
NA MNOHAJA I BLAHAJA LITA!
Text: sr. Sofia Ondovčáková/ Foto: sr. Simeona Ferková