SSNPM

Obnova večných rehoľných sľubov v Trenčíne

8.12. 2015 na sviatok Počatia presvätej Bohorodičky si sestry z komunity v Trenčíne obnovili svoje večné rehoľné sľuby. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bol o. Ján Burda SJ z Bratislavy a spolu s ním koncelebroval miestny kňaz o. Igor Cingeľ.