SSNPM

Obliečka sestry Jany

Uspenská slávnosť, akú bratislavská eparchia počas svojej osemročnej histórie ešte nezažila. Vyše dvadsať rehoľných sestier z Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, ktoré prišli z východného Slovenska (Prešov, Stará Ľubovňa, Ľutina…) na čele s provinciálnou predstavenou sr. Petrou Sičákovou, veriaci a kňazi na čele s vladykom Petrom priputovali v sobotu 15. augusta na starobylú Skalku pri Trenčíne, aby na tomto pútnickom mieste spojenom so životom pustovníkov sv. Andreja Svorada a Benedikta boli svedkom veľkých božích milostí, ktorými Boh v Roku zasväteného života obdaril túto rehoľnú komunitu.

Počas archijerejskej liturgie, prijala od biskupa posvätené rehoľné rúcho ako znak zasvätenia sa Bohu kandidátka Jana Hupcejová (pôvodom z Medzilaboriec) a sr. Júlia Pribulová SNPM zložila po druhý krát dočasné sľuby chudoby, čistoty (panenstva) a poslušnosti na jeden rok. Obliečkou kandidátka vstupuje do dvojročného noviciátu, ktoré je obdobím formácie k rehoľnému životu. Okrem tradičného modrého rúcha pripomínajúceho Máriinu poslušnosť a službu, knihy evanjelia a ruženca, prijíma pri tomto obrade kandidátka aj nové rehoľné meno: zvolila si ho podľa svojho patróna sv. Jána apoštola a evanjelistu.

Slávnosť, ktorú spevom umocnil Katedrálny zbor Chryzostomos z Bratislavy pod vedením dirigenta Martina Škovieru, sa zakončila mnoholistvijem, myrovaním, molebenom k Bohorodičke a bohatým agapé, ktoré pre všetkých pripravili sestry služobnice. Nechýbali tradičné pirohy, chutné domáce koláče, zákusky i veľká torta.

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie (ženský inštitút zasväteného život pápežského práva) bola založená v ukrajinskom Žuželi r. 1892 a jej zakladateľkou a prvou sestrou bola dnes už blahoslavená sr. Jozafáta Hordaševská. Na Slovensko prišli sestry služobnice r. 1923 do prešovskej eparchie. V lete minulého roku začali pôsobiť v našej bratislavskej eparchii, a to vo farnosti Trenčín. Svoju bohumilú službu vykonávajú v zdravotníctve, v starostlivosti o chrám a o cirkevný spev. V budúcnosti plánujú zamerať svoje pôsobenie na prácu s deťmi a mládežou.