SSNPM

Nová Generálna rada sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie

Nová Generálna rada sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie
14. júla 2023 , v Ríme, v Pápežskom ukrajinskom kolégiu sv. mučeníka Josafata, počas XV. Generálnej kapituly Kongregácie Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie sr. Sofia Lebedovič bola znovu zvolená za generálnu predstavenú a zvolená nová generálna rada na najbližších šesť rokov (2023-2029).
Za Generálne radkyne boli vybrané:
sr. Bonifatia Dyakov – Ukrajina;
sr. Petra Sičáková – Slovensko;
sr. Theresa Mathew – Kanada;
sr. Rosalia Parashchuk – Brazília.
Generálna rada teda podľa Ústavy Zhromaždenia zastupuje rôzne kontinenty, kde svoju službu vykonávajú sestry služobnice NPM.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás v týchto dňoch sprevádzajú modlitbou a vyprosujú Božie požehnanie pre službu novozvolenej Generálnej rady pre dobro Cirkvi, aby všetko bolo na slávu Boha, Česť Márie, pokoj nám.