SSNPM

Nedeľné stretnutie v Michalovciach

Nedeľné stretnutie 23.10. 2016 sa nieslo v duchu prípravy jasličkovej pobožnosti. Rozdelili sme si úlohy, ktoré súvisia so spomínaným vianočným pásmom. Najprv sa deti zabávali obľúbenými hrami vo vnútri a potom sa ešte chvíľu vyšantili aj v záhrade. Chlapci si zahrali futbal a dievčatá si užili šmýkačku i kreslenie v prírode. /sr. Augustína/