SSNPM

Názov projektu: Kvalitne poskytované sociálne služby od A po Z – symfónia krásy a bezpečia pre seniorov

Názov projektu: Kvalitne poskytované sociálne služby od A po Z – symfónia krásy a bezpečia pre seniorov

Hlavný cieľ projektu:
Zvyšovanie kvality života seniorov, cez estetickú, bezpečnú a klimatickú úpravu prostredia. Vhodné spájanie aktivity a relaxu u seniorov cez vytvorenie 2 nových socioterapeutických zón v rámci exteriéru zariadenia. Tento hlavný cieľ bol splnený a to cez úspešne realizované aktivity v rámci projektu:
Výsledky projektu:
• Vybudovaný nový múrik a oplotenie na rozmedzí pozemku Domu sv. Kozmu a Damiána.
• Ďalej sú inštalované nové zábradlia na balkónoch (terasách), ktoré spĺňajú bezpečnostnú i estetickú funkciu. Seniori vysoko ocenili aj vytvorenie 2 nových socioterapeutických zón na terasách budovy, ktoré sme vybavili špeciálnymi mobilnými kreslami určenými pre ľudí s poruchami mobility, slnečníkmi a stolíkmi. Kreslá a sú vyvinuté tak, aby človek s poruchou mobility, ak po určitom čase nevládze sedieť, na chvíľu si oddýchol v ležiacej polohe jednoduchým prepolohovaním kresla napr. aj priamo na terase či v seniorparku a po chvíli relaxu sa mohol znovu zapojiť do pikniku, šachu či inej aktivity.
• Projekt spĺňa okrem iného aj funkciu sociálnej integrácie. Realizáciou projektu naplníme základnú potrebu seniorov, bývať v estetiky podnetnom a bezpečnom prostredí a aktívne a zmysluplne využívať svoj voľný čas, podľa individuálnych prianí a možností jednotlivých seniorov. Pričom naším prvoradým cieľom je zvyšovanie kvality života našich seniorov.
• Inštalovanie bezprievanovej klímy do 2 miestností a parapetnej klímy do 1 miestnosti podkrovia umožní aktívnu prácu aj popoludňajší relax seniorom v príjemnom klimaticky upravenom prostredí aj počas najhorúcejších dní roka.
Benefitom týchto realizovaných projektov je pozitívny stimul pre všetkých zúčastnených Spojenie príjemného relaxu s rekreačnou aktivitou pri cvičení, rehabilitácii a rôznych športových či spoločenských aktivitách a možnosťou zapájania dobrovoľníkov. Našou víziou do budúcnosti je naďalej zvyšovať kvalitu života ľudí so špeciálnymi potrebami podľa ich individuálnych potrieb.

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
v spolupráci s Kongregáciou sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie