Skip to main content

Trenčín – dom blahoslavenej Tarzície Mackiv SSNPM

Olbrachtovej 28

91101 Trenčín

Sestry:

sr.  Petronela Andriana KATREŇAK SNPM

sr.  Benjamína Magdaléna ONDOVČÁKOVÁ SNPM

sr.  Rút Emília FIGUROVÁ SNPM

sr. Laura Natália TIMKOVÁ  SNPM