Skip to main content

Prešov – Provinciálny dom

Provinciálny dom – DOM SVÄTÉHO DUCHA

Sládkovičova 22, 080 01 Prešov

Tel.: 00421 51 773 3326

kaplpo

Provinciálna predstavená:

sr. RINDOŠOVÁ Emanuela Mária  SNPM

Zástupkyňa:

sr. BARNOVÁ Natanaela Alena SNPM

Radkyne:

sr. MINČIČOVÁ Faustína Katarína SNPM

sr. KAŠČÍKOVÁ Hieronyma Renáta SNPM

sr. GLADYŠOVÁ Marianna Janka SNPM

Sestry: Dom svätého Ducha

sr. SIČÁKOVÁ Petra Eva SNPM

 sr. SOJKOVÁ Ivana Jana SNPM 

sr. KRAJŇÁKOVÁ Daria Margita SNPM

sr. RUSNÁČKOVÁ Romana Mária SNPM

sr. KOZÁKOVÁ Katarína Marta SNPM

sr. GLADYŠOVÁ Marianna Janka SNPM