Skip to main content

Prešov – Provinciálny dom

Provinciálny dom – DOM SVÄTÉHO DUCHA

Sládkovičova 22, 080 01 Prešov

Tel.: 00421 51 773 3326

kaplpo

Provinciálna predstavená:

sr. SIČÁKOVÁ Petra Eva SNPM

Zástupkyňa:

sr. RINDOŠOVÁ Emanuela Mária  SNPM

Radkyne:

sr. MITROVÁ Regina Ľudmila SNPM

sr. BARNOVÁ Natanaela Alena SNPM

sr. SOJKOVÁ Ivana Jana SNPM

Sestry: Dom svätého Ducha

sr. SIČÁKOVÁ Petra Eva SNPM

sr. SOJKOVÁ Ivana Jana SNPM 

sr. KRAJŇÁKOVÁ Daria Margita SNPM

sr. KOZÁKOVÁ Katarína Marta SNPM

sr. VACENDÁKOVÁ Natália Valéria SNPM

sr. GLADIŠOVÁ Marianna Janka SNPM