SSNPM

Prešov – dom bl. Pavla Petra Gojdiča a bl. Jozafaty

Sládkovičova 24, 080 01 Prešov

Tel.: 00421 51 773 262

 

Sestry:

sr.  Regina Ľudmila MITROVÁ SNPM    

sr.  Vianea Ľudmila GUREGOVÁ SNPM