Skip to main content

Košice – dom márnotratného syna

Dominikánske námestie 2/A, 043 43 Košice

Tel.: 00421 55 622 6919

Sestry:

sr. GERBERYOVÁ Alžbeta Anna SNPM

sr. MITROVÁ Regina Ľudmila SNPM

sr. CHAUTUROVÁ Alexia Anna SNPM

sr. MOLČANIOVÁ Cyrila Marta SNPM

sr. FEDOROVÁ Dominika Katarína SNPM