SSNPM

Košice – dom márnotratného syna

Dominikánske námestie 2/A, 043 43 Košice

Tel.: 00421 55 622 6919

Sestry:

sr. Alžbeta Anna GERBERYOVÁ SNPM

sr. Serafína Agáta ONDOVČÁKOVÁ SNPM

sr. Dominika Katarína FEDOROVÁ SNPM