SSNPM

MIMORIADNE STRETNUTIE V DOME SV. JOZEFA V SNV

Na pozvanie riaditeľa charity Pavla Vilčeka a hlavne riaditeľa Mgr. Jozefa Hreusa z Domu Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi sa dňa 8. 3. 2016 naše sestry Emanuela, Benigna, Ignácia, Jozafata a Jozefka stretli s deťmi a pracovníkmi charity, kde pred niekoľkými rokmi dlhšie pôsobili. Dôležité nebolo iba samotné stretnutie, ale najmilším zážitkom bola hlavne mimoriadna návšteva ikony našej blahoslavenej Jozafaty Hordaševskej. Stretnutie začalo krátkou prednáškou sestry Emanuely o našej blaženej Jozafate, pokračovala sv. omša, kde sestry s gitarou spievali detské piesne s deťmi a po kázni duchovného správcu charity Vladislava Sanigu si všetci prítomní mohli uctiť relikvie blahoslavenej Jozafaty.

Po slávnostnej omši boli sestry pozvané na obed a potom sa mohli s deťmi pohrať a porozprávať s pracovníkmi. Pricestovalo aj 9 deti z Čenčic z Domu Charitas sv. Rodiny, ktoré niekedy žili v Dome sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi a naše sestry poznali. Bolo to dojímavé stretnutie plné krásnych spomienok a zároveň pre sestry duchovným obohatením.