SSNPM

Milión detí sa modlí ruženec


Každý rok 18. októbra sa koná celosvetová modlitba  sv. ruženca detí. Je známa  pod heslom „Milión detí sa modlí ruženec „. Aj v košickej katedrále sme sa pripojili k tejto výzve a to na niekoľkých miestach. Do tejto aktivity sa zapojili aj sestry Simeona a Alžbeta. Dopoludnia  v školách a popoludní v katedrále s miestnym farárom o. Pavlom Bardzákom. Večer sme sa sv. ruženec modlili s košickým eparchom vladykom Cyrilom Vasiľom, SJ.  Do modlitby sa zapojili aj deti z ukrajinského  spoločenstva, ktoré sa vrúcne modlili za svoju krajinu ale aj za mier a jednotu vo svete.  Už dávno je nám známe, že každá úprimná modlitba je Bohu milá, zvlášť mu je milá modlitba tých najmenších. Sestra Alžbeta