SSNPM

Krížová cesta v Humennom

Aj sestry služobnice z Humenného 19. marca 2017 podporili bohoslovcov z Prešova účasťou na ich akcii. Spoločne so zúčastnenými veriacimi spolu mohli rozjímať nad zastaveniami Krížovej cesty so skupinou Anastasis práve v tretiu pôstnu krížupoklonnú nedeľu. Všetci účinkujúci tak netradične prispeli k duchovnej príprave veriacich z rôznych farností na sviatky Paschy.