SSNPM

Koleda v Trenčíne

Dňa 25. 12. 2018 vo farnosti Trenčín deti a mládež spolu so sr. Mariannou a sr. Petronelou pripravili vianočné pásmo pod názvom: „O čom hovoria hviezdy“.
V ten istý deň v poobedňajších hodinách sa spomínané sestry s o. Igorom a deťmi vydali koledovať do ulíc Trenčína a okolia zvestovať radostnú zvesť o Božom narodení.