SSNPM

Jasličková pobožnosť v Humennom

Pán nám dal dary a aj takto mu za ne ďakujeme! Prišiel k nám na svet ako malé bábätko, konal skutky ako človek, robil zázraky s mocou ,ktorú mu Boh nadelil a zomrel za nás na kríži ,aby nás vykupil preto mu spievame a chválime ho. Nech všetko je na slávu Božiu.
Počas narodenia nášho Spasiteľa a Vykupiteľa sme v cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom pripravili Jasličkovú pobožnosť. Pán Boh zaplať za všetkých ľudí ktorí sa na tom podieľali.