SSNPM

Internoviciát v Dolnom Smokovci

Teologicko – spirituálna komisia pri Konferencii vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku zorganizovala stretnutie noviciek a formátoriek pod názvom Internoviciát Jána Pavla II., ktorý bude prebiehať v 9 stretnutiach na rôznych miestach.

Prvé tohtoročné stretnutie sa konalo v dňoch 4. – 6. 10. 2013 v charitnom dome v Dolnom Smokovci. Zúčastnilo sa nás 16 noviciek a 8 formátoriek. Témou stretnutia bolo Antropológia zasvätenej osoby pod vedením PhDr. Mareka Forgáča, PhD.

V skupinových prácach i spoločných zdieľaniach bolo cítiť ovzdušie priateľskej výmeny skúseností a vzájomné povzbudenie k radostnému prežívaniu zasvätenia.

Cieľom internoviciátu je:

  • sprostredkovať novickám kvalitné vyučovanie o principiálnych aspektoch rehoľného života cez kompetentných intervenantov
  • umožniť novickám, zvlášť z málopočetných noviciátov stretnúť sa a oduševniť na spoločnej etape formácie
  • umožniť formátorkám čas zdieľania, výmeny skúseností, povzbudenia a permanentnej formácie.