SSNPM

Generálna vizitácia

Dňa 28.10.2018 sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie oslávili v Michalovciach krásne výročie sestier. Sestra Irena Protivňáková oslávila 80 rokov rehoľného života a sestra Mária Protivňákova oslávila krásne životné jubileum 90 rokov. Pri tejto príležitosti privítali Matku generálnu sestru Sofiu Lebedovič, ktorá začína generálnu vizitáciu sestier. Sestrám jubilantkám vyprosujeme plnosť Božích milostí na mnohaja i blahaja lita. /(text sr. Antónia Chovanová/