Skip to main content

Generálna vizitácia

Od 9. januára do 24. marca 2013 bola na generálnej vizitácii sestier Provincie Svätého Ducha Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie generálna predstavená sestra Tereza Slota SNPM z Ríma.  Cieľom vizitácie bolo povzbudiť sestry k horlivejšej službe a ochote odpovedať na potreby Cirkvi a na znaky času.