SSNPM

Formačné stretnutie sestier

Formačné stretnutie sestier, ktoré sa konalo 11.10.2014 v Prešove bolo zamerané na prípravu Roku 2015, ktorý bude patriť zasväteným. V úvode nás povzbudila sr. provinciálna Petra: „sme ženy, ktoré môžu prebudiť svet…, každá je darom a vždy máme nádej…“V ďalšej časti programu nás sestra Hieronyma informovala o pripravovaných akciách v Roku zasvätených a sestra Antónia o prínose mediálneho kurzu, ktorý organizoval Z4Z pre zasvätených.