SSNPM

Formačné stretnutie sestier

Dňa v  20.04.2013 sa  konalo formačné stretnutie sestier na tému: „Nová evanjelizácia a zasvätený život“ v duchu Biskupskej synody, ktorá sa konala v oktobri 2012 v Ríme. Prednášajúcou bola naša sestra Lujza Cjupa z brazílskej provincie, ktorá sa zúčastnila synody ako pozorovateľka, pretože sa podieľala na príprave Katechizmu ukrajinskej cirkvi, je riaditeľkou Ped. – katech. Inštitútu UKU vo Ľvove.