SSNPM

Formačné stretnutie sestier

17. mája 2014 sa v Prešove konalo formačné stretnutie sestier, ktoré viedol o M. Mrug. Bol to požehnaný čas kde si sestry mohli vypočuť prednášku na tému: „Modlitba časov.“ V našom každodennom živote má veľmi dôležité miesto modlitba a srdce v nej.