SSNPM

Farský tábor v Humennom

Skončil sa 2. ročník farského tábora, s názvom Boh je Láska, ktorý sa uskutočnil v priestoroch hotela Merrys v rezorte Vtáčie údolie Ptičie, v dňoch 16. – 20. júla 2023. Témou tábora bolo spoznanie bl. P.P.Gojdiča v podtémach služba, láska, modlitba cez slovo, rôzne aktivity, hry, súťaže. Heslom tábora bolo „Boh je láska – milujme ho!“ ako to zdôrazňoval bl. Pavol. Bohu vďaka za požehnaný spoločný čas. s. Hieronyma