SSNPM

Farský deň v Poprade

V poslednú septembrovú nedeľu sa pri chráme sv. Petra a Pavla v Poprade konal Farský deň, pri ktorom okrem dobrého guľášu nechýbal aj bohatý program pre deti, mladých aj dospelých. O 14.00 sme sa spoločne pomodlili večiereň zo sviatku Ochrany Presvätej Bohorodičky, po nej bola prezentácia na tému: Plány a podujatia vo farnosti. Počas prezentácie deti mali zabezpečený bohatý program hier a zábavy, potom sa podával sľúbený guľáš, pri ktorom bolo zdieľanie. Záver programu obohatila skupina Peter Milenky Band,ktorá priniesla duchovný zážitok do našich sŕdc.
Text/foto: sr. Jozefka H. Maníková/grkatpoptad